ปิดระบบ TCAS รอบ 3 มีผู้สมัคร 104,017 คน  มีที่นั่ง 100,649 ที่


เพิ่มเพื่อน    

 

28เม.ย.63-นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ผช.เลขาฯ ทปอ.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา ทปอ.ได้ทำการปิดระบบการรับสมัครระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบ 3 รับตรงร่วมกัน เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรอบนี้ มีมหาวิทยาลัย/สถาบัน เข้าร่วม 67 แห่ง มีจำนวนเรียกรับ 100,649 ที่นั่ง มียอดผู้สมัครที่เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก จำนวน 104,017 คน ตนจึงขอฝากนักเรียนที่สมัครทุกคนว่า ทปอ.จะประกาศผลวันที่ 8 พฤษภาคม และสำหรับปีนี้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่จึงไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ยกเว้นสาขาของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ที่ยังต้องมีการตรวจร่างกาย และเมื่อมีการประกาศผลในวันที่ 8 พฤษภาคมแล้ว นักเรียนต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ วันที่ 8-9 พฤษภาคม ว่าต้องการเรียนในคณะที่ผ่านการคัดเลือกหรือไม่ 

ส่วนการสมัคร TCAS รอบ 2 โควตา มีจำนวนเรียกรับ 124,104 คน ผ่านการคัดเลือก 66,735 คน มีนักเรียนยืนยันสิทธิ 45,355 คน สละสิทธิ์ 664 คน คงเหลือผู้ยืนยันสิทธิในรอบที่ 2 จำนวน 44,691 คน อย่างไรก็ตาม ทปอ.เตรียมระบบเพื่อรองรับการสมัคร TCAS รอบ 4 แอดมิชชั่น ซึ่งจะเปิดรับสมัครวันที่ 7-20 พฤษภาคมนี้ ขอให้นักเรียนวางแผนศึกษาคุณสมบัติของสาขาวิชาที่ต้องการสมัครให้ละเอียด และศึกษาวิธีการสมัครของระบบให้ดี
 


ก็จริงนะ.... คุณนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ บอกว่า เห็นคนไทยเถียงกันอยู่ ๒ เรื่อง ๑.เรื่อง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นกรรมาธิการงบประมาณได้หรือไม่

'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'