วธ.ชวนรักษาศีล- ฟังธรรมะออนไลน์- สวดมนต์ที่บ้าน วันวิสาขบูชา แนะสูงอายุ-เด็กเลี่ยงกิจกรรมหวั่นโควิด


เพิ่มเพื่อน    

 

     วันที่ 29 เม.. - กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และเยี่ยมชมนิทรรศการวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก พุทธศักราช 2563  พร้อมด้วย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

     การนี้ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย กล่าวสัมโมทนียกถา และมอบพระบรมสารีริกธาตุแก่นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากวัดบวรนิเวศวิหาร มาประดิษฐาน ณ บุษบก ศูนย์แสดงนิทรรศการ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ วธ.

 

 

     นายอิทธิพล กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในปัจจุบัน ส่งผลให้การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2563 ในรูปแบบต่าง ๆ มีข้อจำกัด โดยต้องปฏิบัติตามคำแนะนาของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และคำแนะนา เกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่าง ๆ พิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคโควิดของ วธ.  กรมการศาสนาได้ปรับการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาปีนี้ มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ ให้พุทธศาสนิกชน ได้รับทราบถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดจัดแสดงนิทรรศการ “วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก พุทธศักราช 2563 ” ระหว่างวันที่ 27  เมษายน – 15  พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์  ซึ่งกรมการศาสนาได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดบวรนิเวศวิหารมาประดิษฐานเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา และมอบใบโพธิ์จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประเทศอินเดีย นำไปสักการะบูชาเพื่อน้อมราลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ ไปยึดถือปฏิบัติ

     นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ จะมีการเผยแพร่ถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาออนไลน์ผ่านทาง Facebook ของกรมการศาสนา ในวันที่ 6 พฤษภาคมนี้ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จากวัดประยุรวงศาวาส และตั้งแต่เวลา 17.30  น. จากวัดสุทัศนเทพวราราม ประกอบด้วยทำวัตรเย็น แสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน (เฉพาะพระภิกษุ) เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนฟังธรรมะออนไลน์ รักษาศีล ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ถวายเป็นพุทธบูชา หากพุทธศาสนิกชนมีความประสงค์ไปร่วมกิจกรรม ณ สถานที่จัดกิจกรรมตามที่รัฐบาลผ่อนผันให้จัดได้โดยต้องปฏิบัติตาม มาตรการของ สธ.อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ วธ.ขอแนะนำสำหรับผู้สูงอายุและเด็กไม่ควรเข้าร่วมกิจกรรม ให้พำนัก ณ ที่พักอาศัย ซึ่งสามารถทากิจกรรมได้ ดังนี้ 1. รักษาศีล ไม่ว่าร้าย ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น ทำจิตใจของตนเองให้บริสุทธิ์ผ่องใส 2. ปฏิบัติสมาธิภาวนา เพื่อให้จิตใจสงบร่มเย็น เกิดสติปัญญาในการแก้ปัญหา 3. ฟังธรรมะ ผ่านสื่อออนไลน์ อ่านหนังสือธรรมะ น้อมนำหลักธรรมคำสอน ข้อคิดต่าง ๆ ไปถือปฏิบัติ 4. สวดมนต์ น้อมรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เพื่อสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปและถวายเป็นพุทธบูชา วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันสำคัญสากลของโลก เป็นวันมหัศจรรย์ของชาวพุทธ เพราะได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าถึง 3 เหตุการณ์ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน 

 

 

 

 

 


คนร่วมชุมนุม "ม็อบสามสัส" ระยะหลังดูจะออกอาการเซ็งๆ เห็นโพสต์บ่น....ไรวะ"เย็นนัดชุมนุม-ค่ำให้กลับไปกินนมนอน"!แบบนี้ มันคงจบหรอกนะ ที่ "รุ่นเรา" น่ะมันน่าจะไปจบที่ "คุก" ซะก่อนมากกว่า!

ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'