มีแค่ 209 เสียง!เลขาฯสภาไม่ส่งรายชื่อส.ส.ฝ่ายค้านขอเปิดประชุมให้ 'ชวน'


เพิ่มเพื่อน    


8 พ.ค.63 - ที่รัฐสภา นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวต่อกรณีที่ตัวแทน 6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นแสดงเจตจำนงต่อการขอเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยวิสามัญ ก่อนการเปิดประชุมสภาฯ ช่วงวันที่ 22 พ.ค.นี้ เพื่อพิจารณาหาทางออกเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า จากจำนวนส.ส.ที่ร่วมลงชื่อนั้น ทราบว่ามีไม่ครบจำนวนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 123 กำหนด ให้ใช้เสียงสมาชิกรัฐสภา ลงชื่อ 1 ใน 3 เพื่อเสนอต่อประธานรัฐสภา ทั้งนี้จำนวน ส.ส.ในปัจจุบันมี 487 เสียง ส.ว. 249 เสียง รวมเป็นสมาชิกทั้งหมดของรัฐสภา 736 เสียง หากจะใช้ 1 ใน 3 เท่ากับ 245 เสียง

“รายชื่อที่ยื่นมานั้นมีจำนวน 209 เสียง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่ครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด จึงไม่สามารถเสนอให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ในฐานะประธานรัฐสภา ให้พิจารณาได้ หรือหากจะทำรายงานเสนอ อาจทำให้เรื่องดังกล่าวนั้นไม่ครบองค์ประกอบและต้องตกไป สำหรับกรณีของพรรคฝ่ายค้านที่เพียงแค่ยื่นให้สำนักงานเลขาธิการสภาฯ เป็นฝ่ายประสานงานให้ ส.ส. หรือส.ว. คนอื่น ร่วมลงชื่อให้ครบองค์ประกอบนั้น ถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” เลขาธิการสภาฯ กล่าว

นายสรศักดิ์ กล่าวอีกว่า หากฝ่ายค้านต้องการให้ประสาน ตนพร้อมจะตั้งโต๊ะให้สมาชิกรัฐสภาที่เห็นด้วยร่วมลงชื่อให้ แต่ในวิธีปฏิบัติแล้ว ตนต้องตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ของรายมือชื่อ อย่างไรก็ตามอีก 2 สัปดาห์ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร จะเปิดสมัยสามัญแล้ว.


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก