'ประชาธิปัตย์'นับสิบจองกฐินอภิปรายร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณ


เพิ่มเพื่อน    

03 มิ.ย.2563 -  นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  (ปชป.) และประธาน ส.ส.พรรคได้กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ของสภาผู้แทนราษฎร ว่า พรรคได้ประชุม ส.ส.พรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.โอนงบแล้ว โดยที่ประชุมได้เน้นถึงความจำเป็นของการที่หน่วยราชการต่างๆ โอนงบที่ใช้ประจำมาไว้ที่งบกลาง จำนวนเกือบ 9 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เพราะมีงบประมาณที่ควรโอนกลับไม่โอน หรืองบที่ไม่ควรโอนแต่กลับปล่อยให้มีการโอนมา รวมถึงต้องพิจารณาดูด้วยว่า ยอดงบที่โอนมาของแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงานมียอดเงินมากน้อยอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่ มีบางกระทรวงควรตัดโอนงบได้มากกว่านี้ แต่ทำไมไม่ทำ คงต้องมีการซักถามตรวจสอบรายละเอียดกันในที่ประชุม

นายองอาจ กล่าวอีกว่า พรรคเห็นว่ากรอบการโอนงบควรเป็นไปบนพื้นฐาน 4 ประการ ดังนี้ 1.งบประมาณที่ชะลอการดำเนินการได้โดยไม่เสียหายต่อการบริหารงานตามปกติ 2.รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการงบประมาณปี 2563 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 3.รายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง และ 4.วงเงินคงเหลือที่ไม่มีข้อผูกพัน งบที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายหรือชะลอข้อผูกพันต่างๆ ได้ เช่น ค่าจัดสัมมนา ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายไปราชการต่างประเทศ ค่าศึกษาดูงานที่อยู่ในหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การจัดอีเวนท์ต่างๆ 

“มี ส.ส.ของพรรคที่มีความรู้ความสามารถเรื่องงบประมาณแสดงความสนใจที่จะอภิปรายในสภากว่า 10 คนแล้ว และน่าจะมีผู้สนใจแสดงความจำนงขออภิปรายมาเพิ่มเรื่อยๆ ทั้งนี้ ส.ส.ของพรรคจะเน้นอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมมีข้อเสนอแนะให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่มีใครบอกได้ว่าจะยุติลงเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์จากเงินภาษีอากรของประชาชนจึงต้องใช้อย่างคุ้มค่า ตรงจุด เพื่อให้ประเทศเดินหน้าได้ต่อไป”