โป๊ปทรงเจ็บปวดที่ตุรกีเปลี่ยนพิพิธภัณฑ์ฮาเกียโซเฟียเป็นมัสยิด


เพิ่มเพื่อน    

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสระหว่างการประทานพรวันอาทิตย์ ณ จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ ว่าพระองค์เจ็บปวดมากกับการตัดสินใจของรัฐบาลตุรกีที่เปลี่ยนพิพิธภัณฑ์ฮาเกียโซเฟียเป็นมัสยิด

ผู้คนมาเยี่ยมชมฮาเกียโซเฟียเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ภายหลังคำตัดสินยกเลิกสถานะความเป็นพิพิธภัณฑ์ของโบราณสถานแห่งนี้ ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นมัสยิดมานานเกือบ 500 ปี

    โป๊ปฟรานซิส องค์ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก ทรงเป็นผู้นำทางศาสนาคนล่าสุดที่ประณามการตัดสินใจของตุรกี "ข้าพเจ้าคิดถึงอิสตันบุล ข้าพเจ้าคิดถึงซานตาโซเฟีย และข้าพเจ้าเจ็บปวดมาก" โป๊ปทรงแสดงท่าทีครั้งแรกต่อการตัดสินใจของตุรกี

    หลังจากประกาศเปลี่ยนปูชนียสถานโบราณยุคไบแซนไทน์แห่งนี้เป็นมัสยิดภายหลังศาลเพิกถอนสถานีพิพิธภัณฑ์ของฮาเกียโซเฟีย ประธานาธิบดีเรเจป ทายยิป แอร์โดอัน ประกาศว่า จะเปิดให้ทำละหมาดที่มัสยิดฮาเกียโซเปียครั้งแรกในวันที่ 24 กรกฎาคม

    ก่อนหน้านี้ สภาคริสตจักรโลกเรียกร้องให้แอร์โดอันเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ และสมเด็จพระสังฆราชบาร์โธโลมิว ผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวคริสต์ออร์ทอดอกซ์ในนครอิสตันบุลกล่าวถึงการตัดสินใจของตุรกีว่าน่าผิดหวัง

    แอร์โดอันกล่าวว่า ฮาเกียโซเฟียซึ่งมีอายุ 1,500 ปีและเคยเป็นวิหารของชาวคริสต์ จะต้อนรับทั้งชาวมุลิม, ชาวคริสต์ และชาวต่างชาติ เขาบอกด้วยว่า ตุรกีใช้สิทธิอธิปไตยของตนในการเปลี่ยนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นมัสยิด และจะถือว่าเสียงวิจารณ์เป็นการโจมตีเอกราชของตุรกี

    รัฐบาลกรีซก็ประณามการตัดสินใจของตุรกีเช่นกัน และองค์การยูเนสโกกล่าวว่า คณะกรรมการมรดกโลกจะทบทวนสถานะของฮาเกียโซเฟีย และว่า การตัดสินใจของตุรกีก่อคำถามเกี่ยวกับผลกระทบต่อคุณค่าสากลของฮาเกียโซเฟีย ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่อยู่เหนือพรมแดนและชั่วอายุคน.