คกก.PISA ไทยประชุมพรุ่งนี้(14ก.ค.) เลื่อนการสอบจากปี64 เป็นปี65


เพิ่มเพื่อน    


13ก.ค.63-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ PISA แห่งชาติจัดประชุมคณะกรรมการ PISA แห่งชาติครั้งที่3/2/2563 วันอังคารที่14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 อาคารส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นที่ปรึกษาและ นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ประธานกรรมการ คณะกรรมการPISA แห่งชาติ เป็นประธาน ซึ่งมีวาระส าคัญ คือ รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการด าเนินงานโปรแกรม PISA และ ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ PISA 2021 ทั้งนี้จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) OECD จึงได้เลื่อนการจัดสอบ PISA 2021 เป็น PISA 2022


เดือดจริงๆ! สนามเลือกตั้งนายกฯ อบจ.เชียงใหม่เที่ยวนี้มันหยด ฟาดฟันกันซะยิ่งกว่าการเลือกตั้งระดับชาติทุกครั้งที่ผ่านมา อย่างนั้นเลย.... ก็...ถึงขั้นที่ ทักษิณ ชินวัตร ต้องลงมาเองก็แล้วกัน

หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"