สสวท. เปิดรับสมัครสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


เพิ่มเพื่อน    

 


 9ก.ย.63-ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Scientific and Mathematical Literacy) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผู้สมัครสอบต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2563 สัญชาติไทย ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 300 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://sml63.ipst.ac.th ข้อมูลประกอบการสมัครสอบได้แก่ ผลการเรียนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563  กำหนดการสอบวันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 -12.00 น. ประกาศผลสอบวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ผู้ที่มีผลคะแนนอยู่ในลำดับที่ 1 – 200 จะได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับผู้เข้าสอบที่ประสงค์จะสมัครรับทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษาในประเทศ (ปริญญาตรี โท เอก) สามารถนำผลคะแนนการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประกอบการพิจารณาการรับทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยผู้เข้าสอบที่ประสงค์สมัครรับทุนต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 85 ขึ้นไป

           สอบถามที่ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) สสวท. โทร. 0 2392-4021 ต่อ  2308 – 2310 หรือ smltest@ipst.ac.th

 


น้ำตาผมไหลเหมือนทำนบแตก! เมื่อเห็น "น้องเทนนิส" ยืนเหนือแป้นรับเหรียญทองโอลิมปิก คืนวาน (๒๔ ก.ค.๖๔) ที่ญี่ปุ่น

"กฎหมายกับกองโจร"
จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"
'เจาะเวลาหาจุดจบโควิด'
"เชียงใหม่ แซนด์บ็อกซ์"
"สงครามข่าว"ที่มองข้าม
"คนมีบุญ"อย่าง"หมอบุญ"