TCAS63ฝ่อได้เด็กเข้าเรียนไม่ถึง 50% ของยอดที่รับ


เพิ่มเพื่อน    29ก.ค.63-ทปอ. สรุปตัวเลข TCAS รวม 5 รอบ พบเด็กยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน ประมาณครึ่งหนึ่งในรอบแรก ส่วนรอบที่เหลือยืนยันสิทธิ์แค่ประมาณ 1 ใน3 ของที่ประกาศรับ  “พีระพงศ์” เผยการรับสมัครในช่วงโควิด 19 ไร้ปัญหา  ย้ำการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ไม่ได้มีแต่เนื้อหา ต้องเรียนรู้ฝึกฝนทักษะชีวิตควบคู่กันไป  ซึ่งหาไม่ได้ในการเรียนระบบออนไลน์

นายพีระพงศ์  ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึงข้อมูลการรับสมัครและผลการคัดเลือกบุคคลในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 ว่า ทปอ.ได้สรุปผลการคัดเลือกนักเรียนที่สมัครระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน รอบที่ 2 โควต้า รอบที่ 3 แอดมิชชั่น(1) รอบที่ 4 แอดมิชชั่น (2) และ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ โดยเป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ดังนี้ รอบที่ 1 จำนวนสถาบันที่เข้าร่วม 66 แห่ง จำนวนสาขาวิชาที่เปิดรับ 3,574 สาขา จำนวนเรียกรับ 138,230 คน   จำนวนผู้สมัคร 127,190 คน  จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก 78,094 คน  จำนวนผู้ไม่ใช้สิทธิ์ 14,160 คน จำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ 63,934 คน จำนวนผู้สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์แล้ว 3,175 คน จำนวนผู้ได้สิทธิ์แล้วไม่ต้องการ 17,335 คน จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 60,759 คน รอบที่ 2 มีสถาบันเข้าร่วม  62 แห่ง สาขาวิชาที่เปิดรับ 3,651 สาขา เรียกรับ 124,014 คน  สมัคร 112,407 คน ผ่านการคัดเลือก 66,599 คน ไม่ใช้สิทธิ์ 21,244 คน ยืนยันสิทธิ์ 45,355 คน สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์แล้ว 1,526 คน ได้สิทธิ์แล้วไม่ต้องการ 22,770 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 43,829 คน

นายพีระพงศ์ กล่าวต่อว่า รอบที่ 3 มีสถาบันเข้าร่วม 67 แห่ง  สาขาวิชาที่เปิดรับ 3,604 สาขา เรียกรับ 135,431 คน  สมัคร 103,728 คน ผ่านการคัดเลือก 70,839 คน ไม่ใช้สิทธิ์ 18,835 คน ยืนยันสิทธิ์ 52,004 คน สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์แล้ว 4,727 คน ได้สิทธิ์แล้วไม่ต้องการ 23,562 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 47,277 คน รอบที่ 4 มีสถาบันเข้าร่วม 69 แห่ง  สาขาวิชาที่เปิดรับ 3,171 สาขา เรียกรับ 120,966 คน  สมัคร 61,386 คน ผ่านการคัดเลือก 46,512 คน ไม่ใช้สิทธิ์ 7,313 คน ยืนยันสิทธิ์ 39,199 คน สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์แล้ว 3,387คน ได้สิทธิ์แล้วไม่ต้องการ 10,700 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 35,812 คนและรอบที่ 5 มีสถาบันเข้าร่วม 45 แห่ง  สาขาวิชาที่เปิดรับ 2,191 สาขา เรียกรับ 46,663 คน  สมัคร 28,796 คน ผ่านการคัดเลือก 16,511 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 12,954 คน รวมทั้ง 5 รอบ มีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 200,631 คน ซึ่งน้อยกว่า TCAS ปีการศึกษา 2562 จำนวน 5,281 คน ส่วนผู้สละสิทธิ์รวม 12,815 คน

นายพีระพงศ์ กล่าวต่อว่า สำหรับปีการศึกษา 2563 แม้ว่าการรับสมัครรอบ 3 และ 4 อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ก็ไม่ได้รับผลกระทบต่อการรับสมัครต่างๆ แต่อย่างใด เพราะทุกอย่างเป็นการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ จะมีข้อแตกต่างบางประการเช่น การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งต้องดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ หรือบางคณะก็ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งประหยัดการเดินทางของนักเรียน แต่ขั้นตอนการเตรียมการยุ่งยากและเสียเวลาพอสมควร เพราะต้องมีการนัดหมายเวลาต่างๆ และจัดลำดับการสัมภาษณ์ คณะต่างๆ ต้องใช้เวลาพอสมควร อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว เราคงใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์แบบเดิมที่เห็นหน้ากัน แม้เด็กจะต้องเดินทางมา แต่ก็มีข้อดีคือ เด็กจะได้พบกับเพื่อนใหม่ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้เห็นบรรยากาศของสถานที่เรียนใหม่ ที่สำคัญ การเรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นการเรียนเนื้อหาความรู้ ควบคู่กันกับการฝึกฝนทักษะชีวิต การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การฝึกฝนปฏิบัติงาน ซึ่งการเรียนระบบออนไลน์ไม่สามารถทำได้

“ส่วนกรณีปัญหาการดึงคะแนนสอบผิดพลาดในรอบที่ 3 นั้น สำหรับปีการศึกษา 2564 ทปอ.ก็ต้องกำชับให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคะแนนให้มากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก ซึ่งเราคงไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะถูกต้องเต็ม 100% แต่ก็ต้องทำให้ดีที่สุด”ผู้จัดการระบบ TCAS กล่าว


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในภาพรวมของTCASปี 63  พบว่า ผลการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนของเด็ก ต่ำกว่าที่ประกาศรับไว้ทุกรอบ  หรือเฉลี่ยมีเด็กยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของที่ประกาศรับ   โดยรอบแรกถือว่ามีการยืนยันสิทธิ์สูงได้เด็กประมาณ 50% ของการรับ  ส่วนรอบที่ 2-5 มีเด็กยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนประมาณ  1ใน 3  ของการประกาศรับ   ดังเห็นได้จากรอบที่ 1 รับ 138,230 ที่นั่ง ใช้สิทธิ์ 60,459 ที่นั่ง รอบที่ 2  รับ   124,014 ที่นั่ง ใช้สิทธิ์ 43,829 ที่นั่งรอบที่ 3 รับ 135,431 ที่นั่ง ใช้สิทธิ์ 47,277 ที่นั่ง รอบที่  4 รับ 120,966 ที่นั่ง ใช้สิทธิ์  35,812 ที่นั่ง และรอบที่ 5 รับ 46,663 ที่นั่ง ใช้สิทธิ์ 12,954 ที่นั่ง


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก