'ปชป.'ส่ง'บัญญัติ'นำทีมถกพรรคร่วมรัฐบาลประเด็นรื้อรัฐธรรมนูญ


เพิ่มเพื่อน    

05 ส.ค.2563 -  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) แถลงภายหลังการประชุม ส.ส.ของพรรค ว่ามีข้อสรุป 2ประเด็น คือ 1.ที่ประชุมเห็นตรงกันให้เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกับพรรคร่วมรัฐบาล เพราะเสียง ส.ส.ของพรรคจำกัด จะเสนอพรรคเดียวไม่ได้ เพราะเรามีเพียง 52 เสียง ซึ่งหากจะเสนอเองต้องใช้เสียงถึง 100 เสียง ดังนั้น แนวทางที่ดีที่สุด คือ เสนอร่างร่วมกัน ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้วิปของพรรคไปหารือกับพรรคร่วมรัฐบาล 

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า 2.สำหรับการกำหนดประเด็นเพิ่มเติม นอกจากการแก้ไข มาตรา 256 ที่ประชุมให้มีคณะทำงานชุดหนึ่งเพื่อกำหนดประเด็น ข้อเสนอและรายละเอียดก่อนนำไปหารือกับพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งคณะทำงานชุดนี้ ประกอบด้วย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคและประธานส.ส.พรรค นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช และประธานวิปพรรค และมีคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรค ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานนี้

เมื่อถามว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยวิธีการใด นายจุรินทร์ กล่าวว่า ขอให้วิปรัฐบาลไปหารือกันก่อน อย่างไรก็ตาม รายละเอียดทั้งหมดวิปจะเป็นผู้ทำหน้าที่หารือ โดยในส่วนของ ปชป. นายชินวรณ์จะเป็นผู้ประสานงานกับวิปรัฐบาล ทั้งนี้ ประเด็นที่จะกำหนดมีอยู่เบื้องต้นแล้วนอกจากมาตรา 256 ที่เป็นจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ เพียงแต่ให้คณะทำงานหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปเท่านั้นเอง

ถามย้ำถึงท่าทีของ ส.ว. นายจุรินทร์ กล่าวว่า ขอไม่ให้ความเห็นกับเรื่องนี้ เพราะพรรคไม่ประสงค์จะขัดแย้งกับฝ่ายใด พรรคมุ่งไปที่ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขและอยากให้สำเร็จ แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะมาตราใดก็ตามจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายและการสนับสนุนจาก ส.ว.

ด้านนายชินวรณ์ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้วิปรัฐบาลได้คุยเรื่องดังกล่าวอยู่ตลอด ซึ่งจากนี้จะได้นำผลการประชุมพรรคไปหารือในที่ประชุมวิปรัฐบาล เพราะวิปต้องฟังทั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 รวมถึงเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ ด้วย 

เมื่อถามถึงท่าทีของพรรคภูมิใจไทยที่ยังไม่ชัดเจนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายชินวรณ์ กล่าวว่า เท่าที่ฟังทุกพรรคเห็นด้วนในการแก้ไข แต่คงต้องคุยในรายละเอียดต่อไป
 


ทะลุ "หลักพัน" แล้วนะครับ สถิติใหม่ล่าสุด "ยอดติดเชื้อโควิด" รายวันของไทย ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ แต่ไม่ต้องตกอก-ตกใจ

โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี