26 พระอารามหลวง ขาดเจ้าภาพผ้าพระกฐินพระราชทาน


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

     วันที่ 31 ส.ค. - นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ตามราชประเพณีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิ บริษัทห้างร้าน และประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาที่มาขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา  ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรในกฐินกาล จำนวน 292 พระอาราม และวัดไทยในต่างประเทศ จำนวน 31 วัด  ซึ่งในปี 2563 ได้กำหนดกฐินกาลตั้งแต่ วันที่  3  - 31 ต.ค. นี้  และกำหนดเริ่มพระกฐินหลวงตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 8 ต.ค. 2563 ขณะนี้มีพระอารามหลวงจำนวน 26 พระอาราม ที่ยังไม่มีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ได้แก่ 1. วัดราชคฤห์  กรุงเทพมหานคร 2. วัดนาควัชรโสภณ (ธ) จ.กำแพงเพชร 3. วัดขันเงิน จ.ชุมพร 4. วัดราชบุรณะ จ.ชุมพร 5. วัดเจ็ดยอด จ.เชียงราย 6. วัดแจ้ง จ.นครศรีธรรมราช 7. วัดคลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 8. วัดคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง 9. วัดไพรสณฑ์ศักดาราม จ.เพชรบูรณ์ 10. วัดศรีมงคลใต้ จ.มุกดาหาร 11. วัดเมืองยะลา จ.ยะลา 12. วัดกลางมิ่งเมือง จ.ร้อยเอ็ด  

 

       นายกิตติพันธ์ กล่าวอีกว่า 13. วัดสัตตนารถปริวัตร (ธ) จ.ราชบุรี  14. วัดสุรชายาราม (ธ) จ.ราชบุรี 15. วัดบัวงาม จ.ราชบุรี 16. วัดหนองหอย จ.ราชบุรี 17. วัดพระพุทธบาทตากผ้า จ.ลำพูน  18. วัดศรีสุทธาวาส (ธ) จ.เลย  19. วัดมหาพุทธาราม จ.ศรีสะเกษ 20. วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา 21. วัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา 22. วัดในวัง จ.สงขลา 23. วัดโบสถ์ (ธ) จ.สิงห์บุรี 24. วัดพัฒนาราม จ.สุราษฎร์ธานี 25. วัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 26. วัดพิศาลรัญญาวาส (ธ) จ.หนองบัวลำภู ดังนั้น กรมการศาสนา(ศน.)  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงดังกล่าวได้ที่ ศน. ก่อนจะถึงช่วงเริ่มถวายผ้าพระกฐิน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ศน. www.dra.go.th หรือ โทร 0- 2209- 3721

 

 


ส.ส.เพื่อไทย "กรีดเลือดในสภา" ประกอบฉากไล่ให้นายกฯ ลาออกเย็นวาน (๒๗ ต.ค.๖๓) นั้นไม่น่าเจ็บตัวเปล่านะ!เพราะฉากนั้น "ยึดพื้นที่ข่าว" ได้แน่ 

นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์