สุดยอดชุมชนคุณธรรมฯ 100 แห่ง ตบเท้าร่วมมหกรรมวัฒนธรรมร่วมใจ แบ่งปันความรู้-เพิ่มต้นแบบพลังบวร


เพิ่มเพื่อน    

 

 

      วันที่ 11 ก.ย.- นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือก 100 สุดยอด ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ และ 150 หน่วยงานหรือบุคคล ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน "บวร" ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายปรารพ เหล่าวานิช ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรม ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม คณะที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด วธ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6   กระทรวงวัฒนธรรม 

      นายกฤษศญพงศ์ กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดทำแผนงานและโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านมิติวัฒนธรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชน ล่าสุด ร่วมกับศิลปิน และภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม จัดงาน มหกรรมวัฒนธรรมร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ”  ระหว่างวันที่ 15-20 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ และลานกลางแจ้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  เพื่อฟื้นฟูเยียวยา ศิลปินทั่วไป  ศิลปินพื้นบ้าน ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรม และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน  นอกจากจะมีการแสดงศิลปินทุกภาค จำหน่ายอาหาร สินค้าวัฒนธรรมไทยแล้ว  ภายในงานมีจุดเช็คอิน : ชุมชนคุณธรรมเสน่ห์วิถีไทย บวร On Tour” กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่นำมาตั้งไว้กลางกรุง มาที่เดียวเหมือนได้เที่ยวทั่วไทย  เผยแพร่เสน่ห์ของชุมชน ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ของดีชุมชนที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ประจำชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน 

 

 

            นายกฤษศญพงษ์ กล่าวอีกว่า  อีกหนึ่งไฮไลท์ในงานครั้งนี้ คือ พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 100 สุดยอดชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ และ 150 หน่วยงานหรือบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมถึงการเปิดเวทีจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แกนนำ บวร ทั่วประเทศ เพื่อขยายเครือข่ายทางวัฒนธรรม เผยแพร่ผลงานของชุมชน หน่วยงานและบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนพลัง บวร สู่สาธารณชน ตลอดจนเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่นต่อไป กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ วธ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหลักการ “บวร บ้าน วัด โรงเรียน” ซึ่งถือเป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญขับเคลื่อนกิจกรรมบ่มเพาะและเผยแพร่ความรู้ที่มีประโยชน์เพื่อพัฒนาจิตใจและจิตสำนึกด้านจริยธรรมให้ประชาชน 

      "  การช่วยเหลือเยียวยางาน มหกรรมวัฒนธรรมร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ” แบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่  1.จัดงานส่วนกลางที่ วธ. ช่วงเดือนกันยายน 2563 เปิดเวทีให้ศิลปินทุกภูมิภาคมาร่วมจัดแสดงให้ประชาชนได้รับชม ระยะที่ 2. จัดงานตามภูมิภาคต่างๆ โดยให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป้าหมายเร่งหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดถึงความพร้อมและรูปแบบการจัดงานให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดนั้นๆ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้ศิลปิน และเยียวยาประชาชน ระยะที่3.ให้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดทำแผนดำเนินการโครงการกิจกรรมเพื่อขอรับการเยียวยาฟื้นฟูในระยะยาวจากรัฐบาลต่อไป " ปลัด วธ. กล่าว  

 

 


เมื่อคืนเป็นไงครับ? ได้ดูกันเปล่า......... ประชุมรัฐสภาในนัด "แก้รัฐธรรมนูญ" เพื่อตั้ง ส.ส.ร.ไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แทนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั่นน่ะ

'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!