'สว.วันชัย' หนุน สสร.จากการเลือกตั้ง ร่างรธน.ใหม่ หวังแก้การเมืองพ้นวงจรอุบาทว์


เพิ่มเพื่อน    

24 ก.ย.63 - เมื่อเวลา 21.25 น. วันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา อภิปรายว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ทุกฝ่ายใช้มาแล้ว 2-3 ปี ทุกฝ่ายเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญ ในฐานะที่ตนเป็น ส.ว.ก็เห็นปัญหารัฐธรรมนูญบางมาตราที่นำมาใช้ หากวันที่ 24 ก.ย. มีการโหวตให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านไปแล้ว ก็ยังแก้ไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญเขียนไว้เป็นประตูสุดท้ายว่า จะแก้ไขได้ต้องเป็นมติของมหาชนที่เราเรียกว่าประชามติ จึงสนับสนุนต่อการแก้ปัญหา และการฟังเสียงของประชาชน การร่างรัฐธรรมนูญนั้น สิ่งเป็นที่ยอมรับกันคือการมีตัวแทนประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม กระบวนการที่ดีที่สุดคือการมี ส.ส.ร.จากการเลือกตั้ง สนับสุนนเพราะอย่างน้อยที่สุดส.ส.ร.มีส่วนผสมผสานของทุกภาคส่วน

นายวันชัย กล่าวอีกว่า การยกเลิกมาตรา 159 และ 272 โหวตนายกฯ เป็นการเขียนมาเฉพาะกิจ กระทำเฉพาะกาล และได้ผ่านไปแล้ว การดำรงอยู่ของนายกฯในปัจจุบันหรืออนาคต ไม่ได้อยู่เพราะ ส.ว. แต่อยู่ได้เพราะ ส.ส.เป็นส่วนใหญ่ จะล้ม จะอยู่ จะไป ด้วยเสียงส.ส.ทั้งสิ้น การเลือกนายกฯคราวที่แล้ว ดูจากเสียงส.ส.ที่สนับสนุน จึงเห็นว่า เหตุแห่งเฉพาะกิจ การกระทำเฉพาะกาล บริบทการเมืองที่เปลี่ยนไป มาตรานี้ในสถานการณ์นี้ ไม่มีความจำเป็นใดๆ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เป็นการปฏิรูปประเทศมาตรา 257 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

การแก้ไขที่ให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ต้องให้เกิดความเป็นธรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย การเมืองบ้านเรา หมุนเวียนเปลี่ยนไปในระบอบประชาธิปไตย บางครั้งเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบ จากนั้นเป็นประชาธิปไตยเต็มใบ จากนั้นก็เกิดปฏิวัติรัฐประหารกันอีก อยากฝากเรียน เมื่อแก้รัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้ว ทำอย่างไร เราจะปิดสวิตช์ประชาธิปไตยที่โกงกิน ทุจริต ธุรกิจการเมือง ทำอย่างไรจะปิดสวิตช์การปฏิวัติ ยึดอำนาจ วงจรอุบาทว์ทางการเมือง หวังว่าเมื่อแก้รัฐธรรมนูญ เชื่อว่าการเมืองจะเข้าไปสู่วงจรที่ดีและมั่นคง 


คนร่วมชุมนุม "ม็อบสามสัส" ระยะหลังดูจะออกอาการเซ็งๆ เห็นโพสต์บ่น....ไรวะ"เย็นนัดชุมนุม-ค่ำให้กลับไปกินนมนอน"!แบบนี้ มันคงจบหรอกนะ ที่ "รุ่นเรา" น่ะมันน่าจะไปจบที่ "คุก" ซะก่อนมากกว่า!

ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'