โฆษกปชป.เผย'นิพนธ์' จ่อยื่นหลักฐานเพิ่ม ชี้ปมไม่ชอบด้วยกฎหมายจัดซื้อรถซ่อมบำรุง52ล้าน


เพิ่มเพื่อน    

4 ต.ค.63- นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงคดีของนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สมัยเป็นนายก อบจ.สงขลาว่า ตามหลักการแล้วก็ยอมรับในกระบวนการตรวจสอบของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งทุกอย่างว่ากันไปตามกระบวนการ แต่สำหรับข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวนี้ หากได้เห็นรายละเอียดในสำนวนแล้วต้องบอกว่านายนิพนธ์มีเจตนาอันแน่แน่วในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติให้แก่แผ่นดิน โดยไม่มีการทุจริตใดๆ ทั้งสิ้น 

นายราเมศ กล่าวด้วยว่า การจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางเอนกประสงค์ วงเงิน 52 ล้านนั้น เกิดขึ้นก่อนที่นายนิพนธ์จะเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  อย่างไรก็ตาม ผลการสอบออกมาชัดเจนว่าการประกวดราคาและการจัดซื้อ มีเจตนาไม่สุจริต เป็นการสมยอมกันในการเสนอราคา ทำให้การแข่งขันไม่เป็นธรรม ทำให้การประกวดราคาและการจัดซื้อรถตกเป็นโมฆะ และหลักฐานดังกล่าวนี้ก็ได้ส่งไปยังศาลปกครอง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ ป.ป.ช. ทราบ ตามกระบวนการตรวจสอบแล้ว

นายราเมศ ระบุว่า จากข้อเท็จจริงทั้งหมดจะเห็นได้ว่าสาเหตุที่นายนิพนธ์ ในฐานะนายก อบจ. สงขลาขณะนั้น ไม่อนุมัติให้จ่ายเงินค่าจัดซื้อรถ เป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบด้วยความชอบธรรมทุกประการ โดยมีเจตจำนงที่ชัดเจนคือการปกป้องประโยชน์ของประเทศ เพราะหากมีการจัดซื้อที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและต่อมาหากได้มีการอนุมัติจ่ายเงินไปนายนิพนธ์ก็จะต้องรับผิด  และจะเกิดความเสียหายต่องบประมาณแผ่นดินได้

 นายราเมศ กล่าวต่อว่า ฉะนั้น ขณะนี้จึงได้เตรียมข้อมูลที่เป็นพยานหลักฐานที่ยังไม่ปรากฎในสำนวนของ ป.ป.ช. เพื่อชี้ให้เห็นถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการจัดซื้อดังกล่าว ซึ่งเป็นหลักฐานที่ปรากฏชัดจากต่างประเทศที่มีการยื่นเป็นบริษัทคู่เทียบที่เข้าประมูลการจัดซื้อดังกล่าว และเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอีกหลายคน ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จะขอให้ ป.ป.ช. ได้พิจารณาพยานหลักฐานโดยละเอียด ซึ่งนายนิพนธ์จะยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อ ป.ป.ช. ด้วย เพื่อให้มีการพิจารณาหลักฐานต่างๆ อย่างครบถ้วนในต้นสัปดาห์นี้ต่อไป .


มาคุยเรื่อง "แก้รัฐธรรมนูญ" กันหน่อย ที่จะตั้ง ส.ส.ร. "เขียนใหม่" ทั้งฉบับนั่นน่ะ จะสำเร็จหรือฝันสลาย

'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'