คมนาคมลุยสร้างมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางวงเงินลงทุนแสนล้าน


เพิ่มเพื่อน    

8 ต.ค. 2563 นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เปิดเผยภายหลังการสัมมนาประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) เพื่อระดมความเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนในการพิจารณารูปแบบการร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก ช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทอง โครงการฯ ทั้งสองอยู่ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

นายปิยพงษ์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของทั้ง 2 โครงการต้องการแก้ปัญหาจราจรติดขัดถนนด้านล่าง จึงจะก่อสร้างเป็นทางยกระดับรูปแบบมอเตอร์เวย์ มีการควบคุมการเข้า-ออกแบบสมบูรณ์เพื่อเป็นทางเลือกของประชาชน โดยเบื้องต้นจะเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในการก่อสร้างและบริหารโครงการ (PPP) โดยทั้ง 2 โครงการจะสรุปผลการศึกษา ประเมินความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเอกชนได้ภายในปี 2563 และในปี 2564 เป็นขั้นตอนการนำเสนอกระทรวงคมนาคม, คณะกรรมการ PPP และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขออนุมัติ และเปิดประมูลปี 2565

อย่างไรก็ตาม ซึ่งจะดำเนินการเรื่องเวนคืนที่ดินคู่ขนาน เพื่อให้สามารถก่อสร้างได้ในปี66-69และเปิดใช้ปี 2570 โดยจะใช้เวลาออกแบบก่อสร้าง 4 ปี และให้เอกชนร่วมลงทุนดำเนินงานและบำรุงรักษา 30 ปี โครงการมอเตอร์เวย์ต่อขยาย ช่วงศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรณภูมิ เริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อทางพิเศษศรีรัช บริเวณทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์) สิ้นสุดที่มอเตอร์เวย สาย 7 กม.18+000 บริเวณลาดกระบัง ระยะทางรวม 18.50 กม. เป็นทางยกระดับตามแนวมอเตอร์เวย์สาย 7 ขนาด 6 ช่องจราจร (ไป/กลับ) มีจุดขึ้น-ลง/จุดเชื่อมต่อ และด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง จำนวน 3 แห่ง มูลค่าโครงการ 35,685 ล้านบาท

ทั้งนี้ขณะนี้รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) คาดการณ์ปริมาณจราจรในปีเปิดที่ 59,640 คัน/วัน และปีที่ 30 เพิ่มเป็น 125,790 คัน/วัน กำหนดค่าผ่านทางเริ่มต้น 10 บาท และบวก กม.ละ 1.50 บาท หรือประมาณ 40 บาทตลอดสายสำหรับรถ 4 ล้อ ปรับค่าผ่านทางทุก 5 ปี ตามดัชนีผู้บริโภค (CPI)

สำหรับโครงการมอเตอร์เวย์ สายวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก ช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทอง เริ่มต้นที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน จุดตัดระหว่างถนนกาญจนาภิเษก และถนนพระราม 2 สิ้นสุด ที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางบัวทอง ระยะทาง 38 กม. เป็นทางยกระดับตามแนวมอเตอร์เวย์ สาย 9 ขนาด 6 ช่องจราจร (ไป/กลับ) มีทางขึ้น-ลงจำนวน 9 จุด และเชื่อมต่อกับโครงข่ายมอเตอร์เวย์อื่นๆ 4 จุด

ทั้งนี้ได้แก่ 1. เชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สาย 9 ด้านทิศใต้ และมอเตอร์เวย์ (M82) สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว และทางด่วนสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกฯ ที่ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน 2. เชื่อมต่อทางยกระดับบนถนนบรมราชชนนี 3. เชื่อมต่อทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ 4. เชื่อมต่อกับ มอเตอร์เวย์ (M81) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ที่ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ มีมูลค่าโครงการ 64,848 ล้านบาท สำหรับรูปแบบการร่วมลงทุนนั้นมีแนวโน้มจะใช้ PPP-Net Cost เพื่อลดภาระและความเสี่ยงของภาครัฐ โดยรัฐรับภาระค่าเวนคืน และเอกชนลงทุนงานระบบ รวมถึงบริหารและซ่อมบำรุงตลอดสัมปทาน รวมถึงก่อสร้างงานโยธาด้วย
 

ปิยพงษ์-จิวัฒนกุลไพศาล โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข-7-ส่วนต่อขยายทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง-สายวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก-ช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทอง มอเตอร์เวย์ ปิยพงษ์-จิวัฒนกุลไพศาล โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข-7-ส่วนต่อขยายทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง-สายวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก-ช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทอง มอเตอร์เวย์ ปิยพงษ์-จิวัฒนกุลไพศาล โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข-7-ส่วนต่อขยายทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง-สายวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก-ช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทอง มอเตอร์เวย์ ปิยพงษ์-จิวัฒนกุลไพศาล โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข-7-ส่วนต่อขยายทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง-สายวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก-ช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทอง มอเตอร์เวย์

มีคนสงสัย......!"สามสัส" ใช้อาหารเม็ด "K กวนตีน" กระมัง สมุน ๓ นิ้ว เสพถึงคลุ้มคลั่ง ออกอาละวาดกลางอากาศหนาวอย่างนั้น?โควิดกำลังระบาด รอบ ๒ แท้ๆ ทั้งบ้านเมืองใช้มาตรการฉุกเฉิน ด้วยเจตนาไม่อยากให้มีการรวมตัวกันมากๆ 

กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'
นี่ไง 'ตัวแทนประชาชน'?
ถึงเวลาที่ "นายกฯ ต้องทำ"