คนแห่ใช้มอเตอร์เวย์ช่วง 'ปากช่อง-สีคิ้ว'ขาเข้ากรุงเทพฯทะลุ1.5หมื่นคัน


เพิ่มเพื่อน    


15 เม.ย.64-รายงานข่าวจากกรมทางหลวง(ทล.) โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้รายงานข้อมูลปริมาณจราจรเข้าออกกรุงเทพมหานคร ของวันที่ 14 เมษายน 2564 ดังนี้ ปริมาณจราจรเข้าออกกรุงเทพบนทางหลวงสายหลัก 10 สาย และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มีปริมาณจราจรขาเข้ารวม 421,563 ลดลง 26.7 % เมื่อเทียบกับสงกรานต์ปี 2562 ขาออก 365,520 คัน ลดลง 11.3 % เทียบกับสงกรานต์ปี 2562 บนมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) ช่วง ปากช่อง - สีคิ้ว ที่มีการเปิดให้วิ่งชั่วคราวปริมาณรถของวันที่ 14 เมษายน 2564 ขาเข้ากทม. มีจำนวน 16,577 คัน 

สำหรับปริมาณจราจร วันที่ 14 เมษายน 2564 บนถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ขาเข้า ช่วงลำตะคอง มีจำนวน 41,755 คัน มีปริมาณรถเลี่ยงไปใช้มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน - นครราชสีมา (M6) คิดเป็น 28% ของปริมาณรถขาเข้าทั้งหมด (รวมปริมาณรถบนถนนมิตรภาพ และบนมอเตอร์เวย์)

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2  ขอรายงานสภาพการจราจรมุมสูง (โดรน) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 ที่เปิดใช้ชั่วคราวช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564
วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564  รอบเวลา 14.00 น. ดังนี้

จุดที่ 1 จุดเชื่อมจากทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 เข้าสู่ ทล.201 ที่ กม.5+400 ทิศทางขาเข้า กทม.  สภาพการจราจร  ปริมาณรถมาก ชะลอตัว  ใช้ความเร็วได้ 40 กม./ชม.

จุดที่ 2 จุดเชื่อมจาก ทล.2 ที่ กม.65+000 เข้าสู่ทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 (บริเวณศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ)  ทิศทางขาเข้า กทม.  สภาพการจราจร  ปริมาณรถมาก คล่องตัว  ใช้ความเร็วได้ 60 กม./ชม.


เรื่อง "ฉีดวัคซีน" คณะกรรมการ "วัคซีนแห่งชาติ" ออกแผนใหม่ล่าสุดมาแล้ว! Walk-in ครับ Walk-in แปลว่า "ฉุยฉายพราหมณ์"

"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"