"อำนาจ"วางแผนปลดล็อก ขับเคลื่อนงานปฎิรูปการศึกษา ผลักดันพ.ร.บ.การศึกษาชาติ


เพิ่มเพื่อน    


14ต.ค.63-นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวว่า  ขณะนี้ตนวางแผนขับเคลื่อนงานสภาการศึกษา (สกศ.) ไว้ 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 1.งานด้านกฎหมาย เพราะจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานสภาการศึกษาคือการจัดเรื่องกฎหมายการศึกษา และนโยบายการศึกษาด้านต่างๆ เช่น ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ซึ่งในร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวจะมีกฎหมายลูกออกและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาออกมารวม 21 ฉบับ โดยตนกำลังดูรายละเอียดต่างๆ เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานภายในของสกศ.ไปจัดทำบลูปรินท์ หรือพิมพ์เขียวว่ามีอะไร้บ้างที่จะต้องแก้ไข ปลดล็อกให้การขับเคลื่อนการศึกษาไม่มีอุปสรรค 2.ด้านปฏิรูปการศึกษา จะนำประเด็น 7 ข้อจากคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เดิม และคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ชุดใหม่ ที่มีนายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน ซึ่งมีอยู่ 6 ประเด็นหลักในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดมีนโยบายปฏิรูปที่สอดคล้องกัน โดยตนจะนำเสนอนโยบายปฏิรูปการศึกษาจากคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาการศึกษา 

นายอำนาจ กล่าวต่อว่า ส่วน 3.ด้านการวิจัย ตนเห็นว่า สกศ.มีงานวิจัยอยู่เป็นจำนวนมาก แต่งานวิจัยเหล่านี้อยู่บนหิ้งไม่ได้นำมาสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งตนจะนำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยเรื่องการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา โดยนำงานวิจัยเหล่านี้มาสร้างเป็นโมเดลและนำไปสู่การขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จริง เพราะตนไม่ต้องการให้งานวิจัยเป็นเพียงการทำงาน เพื่อการเรียนในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกและนำไปอยู่บนหิ้งโดยที่ไม่มีการนำมาใช้งาน และ 4.นโยบายพิเศษ เช่น กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ธนาคารหน่วยกิต และการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ทั้งนี้กรอบงานดังกล่าวตนจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี เพื่อให้นโยบายการศึกษาเห็นอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้   


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"