"อำนาจ"วางแผนปลดล็อก ขับเคลื่อนงานปฎิรูปการศึกษา ผลักดันพ.ร.บ.การศึกษาชาติ


เพิ่มเพื่อน    


14ต.ค.63-นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวว่า  ขณะนี้ตนวางแผนขับเคลื่อนงานสภาการศึกษา (สกศ.) ไว้ 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 1.งานด้านกฎหมาย เพราะจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานสภาการศึกษาคือการจัดเรื่องกฎหมายการศึกษา และนโยบายการศึกษาด้านต่างๆ เช่น ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ซึ่งในร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวจะมีกฎหมายลูกออกและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาออกมารวม 21 ฉบับ โดยตนกำลังดูรายละเอียดต่างๆ เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานภายในของสกศ.ไปจัดทำบลูปรินท์ หรือพิมพ์เขียวว่ามีอะไร้บ้างที่จะต้องแก้ไข ปลดล็อกให้การขับเคลื่อนการศึกษาไม่มีอุปสรรค 2.ด้านปฏิรูปการศึกษา จะนำประเด็น 7 ข้อจากคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เดิม และคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ชุดใหม่ ที่มีนายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน ซึ่งมีอยู่ 6 ประเด็นหลักในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดมีนโยบายปฏิรูปที่สอดคล้องกัน โดยตนจะนำเสนอนโยบายปฏิรูปการศึกษาจากคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาการศึกษา 

นายอำนาจ กล่าวต่อว่า ส่วน 3.ด้านการวิจัย ตนเห็นว่า สกศ.มีงานวิจัยอยู่เป็นจำนวนมาก แต่งานวิจัยเหล่านี้อยู่บนหิ้งไม่ได้นำมาสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งตนจะนำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยเรื่องการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา โดยนำงานวิจัยเหล่านี้มาสร้างเป็นโมเดลและนำไปสู่การขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จริง เพราะตนไม่ต้องการให้งานวิจัยเป็นเพียงการทำงาน เพื่อการเรียนในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกและนำไปอยู่บนหิ้งโดยที่ไม่มีการนำมาใช้งาน และ 4.นโยบายพิเศษ เช่น กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ธนาคารหน่วยกิต และการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ทั้งนี้กรอบงานดังกล่าวตนจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี เพื่อให้นโยบายการศึกษาเห็นอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้   


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก