พนักงาน ปตท. คว้ารางวัล “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2563


เพิ่มเพื่อน    

 

 

นางนงนภัส วงษ์เวียงจันทร์ พนักงานบริหารพัสดุ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ และ ประกาศเกียรติคุณสำหรับรางวัล “เพชรพัสดุ” ในฐานะเป็น ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ณ เหล่าสมาคมนายทหาร กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

 

 

รางวัลดังกล่าว มอบให้กับพนักงานในหน่วยงานของรัฐที่มีความรู้ความสามารถ รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัย ผลงานดีเด่น เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานในองค์กรและแก่บุคคลทั่วไป จึงได้มอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นกำลังสำคัญต่อองค์กรต่อไป


สังเกตมั้ย? ผ่าน ๗ วัน จาก ๑๓-๒๐ ตุลา ม็อบ "สามนิ้ว" ในแบรนด์ "ประชาชนปลดแอก" ใต้คอนโทรลสามสัส จากมุ่งพื้นที่ไข่แดง เปลี่ยนแผนเป็นกระจายไปและเล็มไข่ขาว "ขอบนอก" เข้ามา จาก ๔ ทิศ

เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ
โมเดล "ประตูบานแรก"
ด้วยคำ 'อย่าละทิ้งประชาชน'
'คำสอนพ่อ' ในสายฝนพรำ
'พม่าป่วยเท่ากับไทยป่วย'