พนักงาน ปตท. คว้ารางวัล “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2563


เพิ่มเพื่อน    

 

 

นางนงนภัส วงษ์เวียงจันทร์ พนักงานบริหารพัสดุ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ และ ประกาศเกียรติคุณสำหรับรางวัล “เพชรพัสดุ” ในฐานะเป็น ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ณ เหล่าสมาคมนายทหาร กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

 

 

รางวัลดังกล่าว มอบให้กับพนักงานในหน่วยงานของรัฐที่มีความรู้ความสามารถ รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัย ผลงานดีเด่น เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานในองค์กรและแก่บุคคลทั่วไป จึงได้มอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นกำลังสำคัญต่อองค์กรต่อไป


เทคโนโลยี "ไอที" เปลี่ยนสังคมโลก การจะเปลี่ยนให้ได้ผล มันก็ต้องรื้อ-ทุบทิ้ง-ทำลาย "สิ่งเดิม" แล้วสร้าง "สิ่งใหม่" อย่างที่เรียก "ดิสรัปต์"

๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"
อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?