คณะแพทย์พท. เรียกร้องยุติดำเนินคดี 'หมอทศพร'


เพิ่มเพื่อน    

19 ต.ค.63 - คณะแพทย์ พรรคเพื่อไทย ออดแถลงการณ์กรณี ศาลแขวงปทุมวันออกหมายจับนพ.ทศพร เสรีรักษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์หลายสมัยจังหวัดแพร่

ด้วยเมื่อวันที่  17 ตุลาคม  2563   พนักงานสอบสวน สน.ปทุมวันได้ขออำนาจศาลแขวงปทุมวัน ให้ออกหมายจับ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ในความผิด ฝ่าฝืนข้อกำหนด ตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  ข้อ 1.ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป  หรือกระทำการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย  โดยระบุถึงการที่ นพ.ทศพร  เสรีรักษ์ อยู่ในเหตุการณ์การชุมนุม เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 นั้น  

คณะแพทย์ พรรคเพื่อไทยได้ศึกษาข้อเท็จจริงต่างๆสรุปได้ว่า1.  ท่านนพ.ทศพร เสรีรักษ์เป็นแพทย์อาสาโดยร่วมกับแพทย์ พยาบาลอาสา ซึ้งจัดตั้งสถานพยาบาลชั่วคราวในสถานที่มีการชุมนุม เพื่อแนะนำ ดูแล ช่วยเหลือตลอดจนรักษาเบื้องต้นให้แก่ผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ หากเกิดมีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ ทั้งร่างกายและจิตใจ  ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่จะมีการติดตราสัญลักษณ์ เป็นปลอกแขนเสื้อสีเขียว มีเครื่องหมายกาชาดสีขาวชัดเจน  ก็ไม่เคยถูกดำเนินคดีแต่อย่างใด

2.  ในเหตุการณ์ชุมนุมวันศุกร์ที่16 ต.ค.2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลได้ปฏิบัติการสลาย การชุมนุมในยามกลางคืนโดยใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงและใช้น้ำผสมสารเคมีและสี เข้าใส่ผู้ชุมนุม ซึ่งเป็นเด็ก เยาวชน นักเรียน  สตรีจำนวนมาก นักศึกษาและประชาชนซึ่งชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ..มีคนบาดเจ็บ เกิดอาการ แสบตา ท่านนพ.ทศพร เสรีรักษ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจักษุแพทย์ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ชุมนุมที่ได้รับบาดเจ็บ และยังได้แนะนำห้ามปรามการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่ใช้ความรุนแรงเกินเหตุ..ในฐานะแพทย์ที่พึงปฏิบัติ ดังมีคลิปเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ

3.  ตามหลักสากล  แม้ในภาวะสงครามยังมีกฎหมายระหว่างประเทศ  เช่น  กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ อนุสัญญาเจนีวา ได้มีหลักการกำหนดให้มีการคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ทางมนุษยธรรมโดยไม่มีข้อยกเว้น เพราะต้องเสี่ยงตนเข้าไปปฏิบัติภารกิจ  ท่านนพ.ทศพร เสรีรักษ์ ได้ปฏิบัติแพทย์อาสาทำหน้าที่ด้านมนุษยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายระหว่างประเทศอย่างสมบูรณ์ สมควรได้รับการยกย่องขอบคุณจากสังคมและภาครัฐ  แม้จะมีสถานะเป็นนักการเมืองก็ไม่เคย แสดงบทบาท เป็นแกนนำในการชุมนุม ไม่เคยขึ้นบนเวทีปราศรัย  ทำหน้าที่แพทย์เป็นหลักซึ่งไม่ตรงตามข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ประการใด

อนึ่งท่านนพ.ทศพร เสรีรักษ์ได้แสดงความบริสุทธิใจ  ไปพบเจ้าหน้าที่โดยสมัครใจ และเปิดเผย ณ สถานีตำรวจปทุมวัน แต่กลับถูกควบคุมตัวไปที่กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี และเช้านี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และศาลได้นัดไปรายงานตัวอีกครั้งวันที่ 18 พ.ย. 2563

คณะแพทย์ พรรคเพื่อไทยซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งปัจจุบันและอดีต ขอขัดค้านการตั้งข้อกล่าวหาการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  และเรียกร้องไปยังเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้ยกเลิกข้อกล่าวหาและยุติการดำเนินคดี ท่านนพ.ทศพร  เสรีรักษ์ เพื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นแพทย์ที่จะดูแลเพื่อนมนุษย์  ที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่เลือกชั้นวรรณะและทำหน้าที่ทางมนุษยธรรม  ต่อไป

คณะแพทย์  พรรคเพื่อไทย
1.นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์  ส.ส.ชัยภูมิ    2.นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์  ส.ส.มหาสารคาม3.นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว  ส.ส.น่าน 4.รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์  อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ5.นพ.จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์  ส.ส.ศรีษะเกษ 6.นพ.โอชิต  เกียรติก้องชูชัย  ส.ส.ชัยภูมิ


จัดหนักจัดเต็มทั่วหน้า ไม่มีคำว่าสองมาตรฐาน อ่านบทความอาจารย์แก้วสรร อติโพธิ ใน www.thaipost.net วานนี้ มองเห็นหลายๆ เรื่องในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ได้ชัดเจนขึ้น

"ทักษิณ" ท้ารบ "จตุพร"
หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'