“เลขาฯ กพฐ.” ลั่นการฝึกให้เด็กรับความเห็นต่าง ต้องเริ่มที่บ้าน ส่วน รร.อาจต้องออกระเบียบใหม่ การแสดงออกความคิดเห็นต้องเคารพกติกากลาง


เพิ่มเพื่อน    

22ต.ค.63-ตามที่ขณะนี้ในสังคมออนไลน์มีการแสดงออกเรื่องความคิดเห็นทางการเมืองอย่างแพร่หลาย พบว่า มีผู้ใช้โซเชียลมีเดียบางกลุ่มแสดงความเห็นโจมตีกลุ่มคนที่มีความเห็นต่าง ในลักษณะ “ทัวร์ลง” จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการไม่เคารพความคิดเห็นของผู้ที่มีความเห็นต่าง ไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยและควรมีการปลูกผังเรื่องเหล่านี้ตั้งแต่ในห้องเรียนนั้น

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า สำหรับเรื่องการเห็นต่าง ตนมองว่าเป็นการเห็นต่างทางความคิดเห็น ซึ่งยังไม่มีการลงมือปฏิบัติ ว่า สิ่งไหนถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไร เป็นเพียงการเห็นต่างทางความคิดเห็นเท่านั้น โดยตนคิดว่าเรื่องการเห็นต่างเป็นเรื่องปกติ เพราะทุกคนต่างมีความชอบที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร เสื้อผ้า หรืออื่นๆ แต่เมื่อทุกคนมาอยู่ร่วมกันในสังคมแล้ว จำเป็นที่จะต้องมีกติกาที่ทุกคนเชื่อและยอมรับ ว่า เป็นกติกาสามารถปฏิบัติและทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมได้ ซึ่งในระบบการศึกษาก็เช่นเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหน้าที่ในการปลูกผังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง มีสมรรถนะตรงตามความต้องการและยังสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข แต่แน่นอนว่าการสร้างคนให้มีคุณสมบัติอย่างที่กล่าวมา จะต้องอาศัยบริบทอย่างรอบด้านตั้งแต่การเลี้ยงดูจากครอบครัว ไม่ใช่เพียงแค่การปลูกผัง หรือการให้ความรู้ภายในโรงเรียน อีกทั้งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีกติกาที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นบ้าน เพราะแต่ละบ้านก็จะมีกฎกติกาที่ไม่เหมือนกัน โรงเรียน และสังคมภายนอก ดังนั้นตนจึงมองว่าเราควรที่จะสร้างความเข้าใจสนเรื่องเหล่านี้ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน แต่ในส่วนของความเห็น หรือมุมมองทางความคิดที่แตกต่างกันนั้น ก็สามารถแสดงออกได้ แต่จะต้องไม่กระทบกติกากลาง หรือกฎหมาย

“หากจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกติกากลาง หรือ กฎหมาย ก็ควรที่จะดำเนินตามกระบวนการและกลไกที่มีอยู่ เช่น ระเบียบต่างๆ ที่ออกโดยโรงเรียน ก็ต้องสร้างระเบียบในโรงเรียนใหม่ รับฟังความคิดเห็นของเสียงส่วนใหญ่ ดังนั้นเรื่องของการปลูกผังแนวความคิดของเด็กก็ควรปลูกผังไปในทิศทางนี้ เพื่อให้เขาตระหนัก และเข้าใจหลักการในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข”เลขาฯ กพฐ.กล่าว


จัดหนักจัดเต็มทั่วหน้า ไม่มีคำว่าสองมาตรฐาน อ่านบทความอาจารย์แก้วสรร อติโพธิ ใน www.thaipost.net วานนี้ มองเห็นหลายๆ เรื่องในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ได้ชัดเจนขึ้น

"ทักษิณ" ท้ารบ "จตุพร"
หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'