“บิ๊กป้อม” ควง “บิ๊กท็อป” ลงภูเก็ต เก็บขยะชายหาด ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ 


เพิ่มเพื่อน    

 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563  พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเก็บขยะชายหาดและปล่อยเต่าทะเล โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 600 คน ร่วมกิจกรรม ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีพแก่ตนเองเป็นปัจจัย 4  อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติถูกนำมาใช้อย่างฟุ่มเฟือยและการบริหารจัดการอย่างไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของธรรมชาติเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติหมดไปฤดูกาลแปรผันฝนฟ้าแปรปรวน เกิดโรคระบาดทั่วทุกมุมโลก เกิดปัญหาขยะทะเลที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ และสัตว์นานาชนิด จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคน ในการดูแลรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้ธรรมชาตินั้นกลับมาสมบูรณ์ดังเดิมเพราะเราทุกคน ย่อมมีความต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดี เหมาะสม น่าอยู่อาศัยสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ก็เช่นเดียวกันย่อมต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีในการหากินเติบโต ดังนั้น คงจะดีไม่น้อย หากเรา ทุกคนได้ร่วมมือกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟู และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่ายิ่งนี้ ผมจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่าน มาร่วมกันสร้างโลกที่น่าอยู่มาร่วมกัน มอบความรักให้กับโลกของเราให้กับชายหาด ท้องทะเล และอุทยานแห่งชาติ ของเราร่วมสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ที่เราต่างพึ่งพาอาศัย และร่วมกันใช้ประโยชน์ ผมขอให้การดำเนินโครงการเก็บขยะชายหาดและปล่อยเต่าทะเล ประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ผมขอให้ทุกท่านร่วมกันดูแล ปกป้องชายหาดและท้องทะเลปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความสมบูรณ์และมีความยั่งยืนตลอดไป

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า  ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาระดับชาติและระดับโลกที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญและร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง       ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้ง ปัจจุบันเต่าทะเลมีจำนวนลดลงและมีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ สาเหตุสำคัญ มาจากแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งวางไข่ ที่เสื่อมโทรมหรือถูกคุกคาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากถุงพลาสติกที่มีลักษณะคล้ายแมงกระพรุน ซึ่งเป็นอาหารของเต่าทะเล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการจัดการขยะ ส่งเสริมการแก้ไขปัญหา ร่วมกันดูแล รักษา ฟื้นฟูและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ด้วยการกำจัดขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศไม่ให้ย้อนกลับลงสู่ทะเลซึ่งจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของสัตว์ทะเล อีกทั้งยังช่วยทำให้ชายหาดสะอาดและสวยงามอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ มีทั้งการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ให้ความร่วมมือการอนุรักษ์เต่าทะเล การมอบเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล การเก็บขยะชายหาดบริเวณหาดในยาง ร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายหาด และปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ เป็นอุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวของจังหวัดภูเก็ต ที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ชายหาดและทะเล พื้นที่รวม 56,200 ไร่ โดยในพื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชพันธุ์และสัตว์ป่า รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติในทะเลที่มีแนวชายหาดยาวต่อเนื่องประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นแหล่งวางไข่ของเต่ามะเฟือง ซึ่งเป็นเต่าทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ดังกล่าว
 


การตั้งหัวข้อไลฟ์สด.... "วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย" วันก่อนของ "ธนาธร" ถือว่า พบความสำเร็จ "๒ เด่นชัด" เด่นชัดแรก "ตัวนำ" ผู้ทรงอิทธิพลทางคิดชั่วของขบวนการล้มเจ้า ที่มะลำ-มะเลืองมาตลอด "โผล่หน้า" แล้ว

'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"