นักเขียนแซว 'ส.ส.วัน' ลงเรือกลับบ้าน วลี 'ใจถึงพึ่งได้' ก็แวบขึ้นมาในหัว


เพิ่มเพื่อน    

18 พ.ย.63 - ภัควดี วีระภาสพงษ์ นักแปลและนักเขียนอิสระ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า "ไถเฟซบุ๊ก เห็น ส.ส. วัน อยู่บำรุง ลงเรือกลับบ้าน วลี “ใจถึง พึ่งได้” ก็แวบขึ้นมาในหัว"

ทั้งนี้โพสต์ของ ภัควดี สืบเนื่องจากเหตุการณ์วานนี้ ที่มีการชุมนุมบริเวณรอบนอกรัฐสภา เกียกกาย ขณะที่ภายในรัฐสภามีการรประชุมร่วม 2 สภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช....