"ณัฏฐพล"เร่งขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ยืดหยุ่นเทียบโอนวุฒิ ลดความซ้ำซ้อนการเรียน


เพิ่มเพื่อน    


18พ.ย.63-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในที่ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติได้มีการหารือถึงการจัดทำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เนื่องจากขณะนี้ ศธ.  ได้ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นในการเทียบโอนวุฒิการศึกษาตามมาตราฐานวิชาชีพต่างๆ เพื่อต้องการลดความซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นของผู้เรียน เช่น นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าของวิทยาลัยอาชีวศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถประกอบอาชีพได้ทันที เพราะจะต้องไปเรียนเพื่อให้ผ่านมาตรฐานวิชาชีพจากกระทรวงแรงงานก่อน เป็นต้น ดังนั้นการจัดทำกรอบคุณวุฒิแห่งชาตินี้ จึงมีความสำคัญที่ตนต้องการให้มีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในอนาคตประเทศไทยจะต้องสร้างฐานแรงงานที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาจากฐานข้อมูล และการพัฒนาในกลุ่ม  7 อุตสาหกรรมเร่งด่วน ได้แก่ 1.โลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน 2.โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3.หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 4.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 5.อาหารและการเกษตร 6.ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงานและพลังงานทดแทน และ 7.แม่พิมพ์

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดทำกรอบคุณวุฒิแห่งชาตินี้ ตนเชื่อว่าจะสอดคล้องและทำให้เกิดความเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับการศึกษาจังหวัด ซึ่งจะทำให้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษามีทางเลือกในการเรียนวิชาชีพมากขึ้น รวมถึงจะให้มีการเชื่อมโยงกับการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ หรือ Excellent Center ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ด้วย ทั้งนี้ในอนาคตหากเราสามารถนำมาตรฐานวิชาชีพที่มีอยู่ 800 วิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมาใช้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ ก็จะทำให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้ทักษะวิชาชีพเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่เรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่นอกเหนือจากการเรียนวิชาสามัญ ซึ่งการนำวิชาชีพให้มาเรียนในโรงเรียนขั้นพื้นฐานไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทิ้งการเรียนด้านวิชาการ แต่การปรับปรุงรูปแบบนี้ก็คือการต่อจิกซอว์ใน ศธ.ทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับการศึกษาที่แท้จริง 
 


ทีซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้มั่ง ก็...เป็นไปตามกฎหมาย "ลุงตู่" อยู่ต่อ!

บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด