กราบครูก่อนนอน 'ดร.อานนท์' เผยรายชื่อครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้นำไปใช้ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์


เพิ่มเพื่อน    

28 พ.ย.63 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ภายหลังร่วมรายการ ถามตรงๆกับจอมขวัญ กับนางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ "รุ้ง" แกนนำกลุ่มราษฎร เพื่อแลกเปลี่ยนในประเด็น "พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 2561" เมื่อช่วงค่ำวานนี้  ว่า

กราบครูก่อนนอน ใช้ความรู้ในวิชาเหล่านี้เต็มๆ ในการไปออกรายการ ถามตรงกับจอมขวัญ เรื่องสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

กฎหมาย
ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ 
ศ. สุดาศิริ วศวงศ์
รศ. ธัชชัย ศุภผลศิริ
รศ. ชยันติ ไกรกาญจน์
รศ. สำเรียง เมฆเกรียงไกร 
อ. สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล
อ. รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์

บัญชี
อ นันทพร พิทยะ
รศ. ดวงสมร อรพินท์ 
รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
อ. นราทิพย์ ทับเที่ยง
อ. แพร กีระสุนทรพงษ์

การเงิน 
รศ. สริตา บุนนาค
รศ. ศิรินันท์ ธนิตยวงศ์ 
ศ.ดร. อัญญา ขันธวิทย์
ผศ. พงษ์ศักดิ์ ทรงชัยกุล
รศ. ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
ผศ. เมธินี วณิกกุล 

เศรษฐศาสตร์
รศ. รัตนา สายคณิต
รศ. พรหมพร เชี่ยวสกุล
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ 
อ คมขำ ดีวงษา
ประวัติศาสตร์
อ. คมขำ ดีวงษา
อ. วรชาติ มีชูบท
อ. สวัสดิ์ จงกล 
รัฐศาสตร์ 
ศ.ดร. ไชยยันต์ ไชยพร 

ทั้งหมดนี้คือครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนผมให้พอมีความรู้จะนำไปใช้ในการปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ผมเทิดทูนได้ ครับ  หลายท่านก็ได้จากโลกนี้ไปแล้ว คุณความดีที่ผมทำในวันนี้ทั้งหมด ขออุทิศส่วนกุศลให้ครูบาอาจารย์เหล่านี้ที่ได้สั่งสอนผมมาครับ.


เห็น "นพ.บุญ วนาสิน" ประธาน "ธนบุรี  เฮลท์แคร์ กรุ๊ป" ออกโทรทัศน์ช่องเนชั่น เที่ยงวาน (๒๓ มิ.ย.) ฉอดๆ เรื่องจัดหาวัคซีนทางเลือกและเศรษฐกิจแบบเมามัน ใจร้องถามขึ้นมาเองว่า "อีกแล้วหรือ...คุณหมอ เห็นหลบหน้าไปตั้งนาน?"

เรตติงวันเกิด 'ตูดตุ๊กๆ'
เขา 'แก้กันอีกแล้ว' พี่ขา
กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"
'เวียดนาม' ใกล้บอลโลก