“สุรชัย” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดอาคาร สนง.ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี แห่งใหม่


เพิ่มเพื่อน    

 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี แห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่ 1 ถนนรอบเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม บริษัท ห้างร้าน ในจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ

 

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ท่านได้ให้ความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจ ให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่มาติดต่อขอรับบริการจากทุกหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สำนักงานประกันสังคมถือเป็น หน่วยงานสำคัญหน่วยงานหนึ่งที่ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงแรงงานมาโดยตลอด โดยในวันนี้ ตนมีความยินดีที่ได้มาเป็นเป็นประธาน ในพิธีเปิดอาคารของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี แห่งใหม่ โดยที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ทันสมัย รวมถึงเรื่องอาคารสถานที่รองรับการให้บริการที่เพียงพอ และพร้อมต่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แก่ผู้ประกันตนตลอดจนนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการซึ่งเป็นหัวใจหลักของสำนักงานประกันสังคม เป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจ ความภาคภูมิใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกๆ คน ที่พร้อมนำส่งการบริการที่ยอดเยี่ยมในทุกมิติ ในโอกาสนี้ ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตน จำนวน 4 ราย กรณีคลอดบุตร กรณีชราภาพ และเงินทดแทนการขาดรายได้

 

 

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี แห่งใหม่นี้ จากเดิมตั้งอยู่เลขที่ 13/3 ถนนมุขมนตรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยย้ายมาที่ตั้งแห่งใหม่ เลขที่ 55 หมู่ที่ 1 ถนนรอบเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีบุคลากรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 62 คน มีสถานประกอบการในความรับผิดชอบ จำนวน 4,422 แห่ง ผู้ประกันตน จำนวน 144,674 ราย แบ่งออกเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวน 62,926 ราย มาตรา 39 จำนวน 15,483 ราย และมาตรา 40 จำนวน 66,265 ราย มีผู้ประกันตนมาใช้บริการที่สำนักงานฯ ประมาณ 300 รายต่อวัน ในการนี้ จึงจำเป็นต้องมีสถานที่รองรับการให้บริการที่เพียงพอและพร้อมต่อการอำนวยความสะดวกให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไปเป็นสำคัญ

 


พูดถึง "ธนาธร" ไปสองวัน เว้นบ้างดีมั้ย? บ่อยไปจะเป็นการ "ให้ราคาขยะสังคม" เกินมูลค่าจริงมากไป!

"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?