'ปิยบุตร' ปลุกประชาชนแสดงออกโดยพร้อมเพรียง นั่นไม่ใช่กฎหมายและคำพิพากษา แต่เป็นเศษกระดาษเปื้อนหมึก!


เพิ่มเพื่อน    

3 ธ.ค.63 - นายปิยบุตร แสงกนกกุล  เลขาธิการคณะก้าวหน้า ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยมีรายละเอียดดังนี้

บทบัญญัติแห่งกฎหมายและคำพิพากษาจะมีค่าบังคับได้ ก็เพราะ “อำนาจ” บังคับให้เกิดผล “อำนาจ” เกิดจากกลไกของรัฐบังคับสั่งการให้บุคคลถือปฏิบัติตาม และบุคคลผู้อยู่ใต้อำนาจยอมรับนับถือและพร้อมเชื่อฟังปฏิบัติตาม
ลำพังแต่ตัวอักษรที่ถูกเขียนเป็นกฎหมายหรือคำพิพากษานั้น ไม่มีค่าบังคับใดๆ 

ดังนั้น หากบทบัญญัติแห่งกฎหมายและคำพิพากษาต่างๆ ปราศจากซึ่ง กลไกรัฐในการบังคับการตามกฎหมาย และ การเคารพเชื่อฟังของคนแล้ว กฎหมายและคำพิพากษาเหล่านั้นก็จะมีค่าเป็นเพียงตัวอักษรและเศษกระดาษเปื้อนหมึกเท่านั้น 

“กฎหมาย” จึงไม่มีอะไรเลย “กฎหมาย” มีพลังได้ เพราะ มีอำนาจรัฐบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย พร้อมกับมีคนเชื่อฟังทำตาม 

“อำนาจ” มีผลได้ เมื่อเราเชื่อว่าตรงนั้นมี “อำนาจ” และพร้อมทำตาม “อำนาจ” 

หากมนุษย์ฉุกคิดได้ว่า ณ ที่แห่งนั้น จริงๆ แล้ว ไม่มีอำนาจใดอยู่จริง ทุกอย่างอุปโลกน์ขึ้นมา และดำรงอยู่อย่างไร้เหตุผล ไม่สามารถอธิบายให้คนเคารพเชื่อฟังได้ เมื่อนั้น “อำนาจ” ก็ไม่อาจทำงานได้ 

การสู้กับกฎหมายและคำพิพากษาที่ไม่เป็นธรรม จึงต้องเชิญชวนประชาชนคนส่วนใหญ่คนทั้งประเทศให้แสดงออกโดยพร้อมเพรียงกันว่า สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขา มันไม่ใช่กฎหมายและคำพิพากษา แต่เป็นเศษกระดาษเปื้อนหมึก เป็นถ้อยวาจาที่คนใส่ชุดครุยเข้าไปนั่งบนบัลลังก์แล้วพ่นออกมา พร้อมกันนั้น ต้องทำให้กลไกรัฐที่ทำหน้าที่บังคับการตามกฎหมาย ตัดสินใจยุติการพลีกายรับใช้รัฐ และออกมาลุกขึ้นสู้กับกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมนั้น.

 


"วัคซีน" นี่ อยากให้เข้าใจกันชัดๆไม่ใช่ "ยารักษาโควิด"เป็นชีววัตถุหรือ "เชื้อโรค" ที่ฉีดเข้าไปกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มันสร้าง "แอนติบอดี" ขึ้นมา สร้างขึ้นมาทำไม.......

"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'