ยอดผู้เสียชีวิตพุ่ง 5 ราย น้ำป่าถล่มเมืองคอนยังวิกฤติ 114 ชุมชนจมบาดาล


เพิ่มเพื่อน    

3 ธ.ค.63 - สถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในเกือบทุกพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างและเกิดน้ำท่วมในเกือบทุกพื้นที่ ล่าสุดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปตัวเลขความเสียหายเบื้องต้น มีพื้นที่ประสบภัยรวม 19 อำเภอ รวม 133 ตำบล 942 หมู่บ้าน 114 ชุมชน มียอดผู้เสียชีวิตจากดเหตุการณ์รวม 5 ราย ในพื้นที่อำเภอนบพิตำ 1 ราย ,อำเภอพระพรหม 2 ราย , อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 1 ราย และอำเภอฉวาง จำนวน 1 ราย ,บ้านพักเสียหายบางส่วน จำนวน 8 หลัง(อ.นาบอน 1 หลัง , อ.ท่าศาลา 7 หลัง) สถานศึกษา/ศาสนสถาน/ส่วนราชการ ได้รับผลกระทบและอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย ความเสียหายด้านการเกษตร ด้านพืช มีพื้นที่การเกษตรประสบภัย 475,306 ไร่ ,ด้านประมงมีพื้นที่ประมงประสบภัย แบ่งเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 12,437 ไร่ กระชังปลา 7,851 ตาราเมตร (สัตว์น้ำที่เลี้ยงกระชัง/บ่อซีเมนต์) และด้านปศุสัตว์ มีรายงานสัตว์ตาย/สูญหาย 1 ตัว สัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบ 122,812 ตัว แปลงหญ้า 433 ไร่ และสถานีชลประทานเสียหาย 1 แห่ง

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ประสบวาตภัย ใน 3 อำเภอ รวม 11 ตำบล 49 หมู่บ้าน บ้านพักเสียหายบางส่วน จำนวน 131 หลัง ในพื้นที่อำเภอสิชล จำนวน 6 ตำบล 27 หมู่บ้านบ้านเรือนเสียหายบางส่วน จำนวน 56 หลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ได้ให้การช่วยเหลือซ่อมแซม และมอบอุปกรณ์มุงหลังคาแล้ว ,พื้นที่อำเภอท่าศาลา จำนวน 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน จำนวน 25 หลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ได้ให้การช่วยเหลือซ่อมแซม และมอบอุปกรณ์มุงหลังคาแล้ว และอำเภอหัวไทร จำนวน 3 ตำบล 15 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน จำนวน 55 หลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ได้ให้การช่วยเหลือซ่อมแซมและมอบอุปกรณ์มุงหลังคาแล้ว

โดยในส่วนของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้น กำลังเจ้าหน้าที่ทั้งจากกองทัพภาคที่ 4 และหน่วยขึ้นตรง /ตำรวจภูธร/ ตำรวจตระเวนชายแดน/ อาสาสมัคร /หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ตลอดจนประชาชนจิตอาสาเข้าสนับสนุนขนย้ายผู้ประสบภัย พร้อมนำอาหารและน้ำเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยที่ยังคงมีระดับน้ำท่วมขังสูงในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และในพื้นที่อำเภอต่างๆ อย่างต่อเนื่อง


วันนี้ จะคุยแบบตีขลุม ก็เกรงไม่รู้เรื่อง เพราะเกิดปรากฏการณ์ "คนละเรื่องเดียวกัน" ของผู้คน ๓ นิ้ว สองคณะ มาชนกัน ที่ศาลอาญา ฉะนั้น อ่าน "เอาความ" กันก่อน อย่าเพิ่ง "อ่านเอาเรื่อง"

สามสัส 'วันพินาศ' มาถึง
เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'