ดร.นิว หวด 7 เสือเกียร์ว่าง จะปล่อยให้พรรคการเมืองเถื่อนลอยนวลหรืออย่างไร?


เพิ่มเพื่อน    

16 ธ.ค.63 - ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ  หรือ "ดร.นิว" นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัว Suphanat Aphinyan ดังนี้

คณะกรรมการการเลือกตั้งทำอะไรอยู่?

จะปล่อยให้พรรคการเมืองเถื่อนลอยนวล ใช้การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นฐานในการสร้างความแตกแยกต่อไปอีกนานแค่ไหน?

ทุกวันนี้ประเทศชาติก็แตกแยกมากพอแล้ว หรือจะรอให้แผ่นดินลุกเป็นไฟก่อนหรืออย่างไร? 
_______________________
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ. ๒๕๖๐
...มาตรา ๑๑๑ ผู้ใดสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปดําเนินกิจการเช่นเดียวกับพรรคการเมือง หรือผู้ใดดําเนินการไม่ว่าด้วยวิธีใดให้เข้าใจว่าเป็นพรรคการเมืองโดยมิได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี...

 


วันนี้ "๑๓ เมษายน" เป็นวัน "มหาสงกรานต์" เรารู้ แบบชินว่า..... ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่สากล ส่วน ๑๓ เมษายน วันสงกรานต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย

หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'
'จูราสสิก ปาร์ก' ภาค OctDem