'ดร.อานนท์'ออกบทความ12คำแนะนำวิธียืนระยะผู้ถูกทัวร์ลง


เพิ่มเพื่อน    

06 ม.ค.2564 -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า เขียนบทความบนเฟซบุ๊กในเรื่อง “สิบสองคำแนะนำสำหรับผู้ที่ถูกทัวร์ลงหรือเอาเราไปด่าลับหลัง เมื่อเรากำลังต่อสู้เพื่อความถูกต้องและส่วนรวม” ระบุว่า ผมขอแบ่งปันธรรมะและวิธีการยืนระยะในการต่อสู้เพื่อความถูกต้องและส่วนรวมแด่กัลยาณมิตรทั้งหลาย ขอให้พรปีใหม่นี้จงมีแด่ทุกท่าน ให้เจริญในธรรมด้วยกันยิ่งๆ ขึ้นไป 

สิบสองคำแนะนำมีดังนี้

หนึ่ง คนที่ไม่เคยมีจุดยืนอะไรเลย แม้แต่บนส้นเท้า ก็จะไม่มีความขัดแย้งใดๆ แต่หากเรามีจุดยืน ก็จะมีคนชอบไม่ชอบ รักและเกลียด เป็นธรรมดา เป็นโลกธรรม

สอง หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง ภูเขาทอง ก็ยังศักดิ์สิทธิ์ มหาชนก็ยังกราบไหว้บูชาภูเขาทองอยู่ดีนั่นเอง ทำการใหญ่ จิตใจต้องแข็งแกร่ง กว้างใหญ่ ดุจดั่งภูเขาทอง หากแม้นหมามันจะเยี่ยวรดไปบ้าง ก็ไม่จำเป็นต้องวิตกจริต ไม่จำเป็นต้องปรุงแต่ง ไม่มีเหตุอันใดให้จิตตก แต่อย่างใด 

สาม ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม หากเราทำในสิ่งที่ถูกต้อง จะถูกนินทา ใส่ร้าย ว่าร้าย ก็อย่าได้กระทบ อย่าได้มีทุกข์ใจ อย่าได้มีความเจ็บแค้น 

สี่ พระจันทร์ไม่ขึ้น หมาไม่หอน หากสิ่งที่เราทำจริงไม่มีผลกระทบใดๆ ให้คนบางกลุ่มบางพวก หรือคนที่ชั่วร้ายได้รับผลกระทบกระเทือน ก็จะไม่มีทัวร์ลง ไม่มีคนมาด่าเรา แต่ประการใด 

ห้า ยิ่งคนชั่วด่าเราลับหลังมากเท่าไหร่ ยิ่งแสดงว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องตามทำนองคลองธรรมแล้ว ทำให้คนชั่วยิ่งดิ้น ยิ่งทุกข์ร้อน ยิ่งทุรนทุรายมากไปเท่านั้น

หก การรบใดๆ ก็ตาม แม้เราจะทำในสิ่งที่ถูกต้อง หรือ ต่อสู้เพื่อความถูกต้อง เพื่อสาธารณประโยชน์ใดๆ ก็ตาม แม้คนที่เราต่อสู้กับเขาจะเป็นคนชั่วช้าปานใดก็ตาม จงแผ่เมตตาให้ศัตรูเหล่านั้นอยู่เสมอเป็นเนืองนิจ คนเหล่านี้อาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเรามาแต่ภพชาติปางไหนก็ได้ และเราก็อาจจะเคยมีกรรมหรือทำร้ายเขามาก่อนเช่นกัน จงแผ่เมตตาและจงให้อภัย

เจ็ด ต้องรู้จักมีอารมณ์ขันกับการถูกด่า โดยเรื่องที่เป็นเท็จ และขั้นสุดคือมีความสุขและสงบเย็นได้ ไม่ใช่เป็นการเย้ยหยัน แต่เป็นภาวะของจิตใจที่สูงกว่าและเหนือกว่า อย่างคนที่เข้าใจโลกและชีวิต ให้มองว่ามันคือ ตถตา มันเป็นเช่นนั้นเอง มันเป็นปัจจัยหนุนนำต่อเนื่อง ขอให้เราตระหนักว่า พึงชำนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ 

แปด การรู้จักปกป้องตนเองสามารถทำได้ แต่ให้ทำอย่างมีสติและปัญญา ในหลายกรณีการนิ่งเฉยอาจจะเป็นการยอมรับได้ และขอให้ตอบโต้ด้วยสัจจะ คือความจริงและข้อมูลอันถูกต้องแม่นยำ 

เก้า หากในเบื้องต้น จิตใจยังไม่เข้มแข็งพอที่จะอ่านข้อความด่าทอตัวเราหรือทัวร์ลง ขอให้ไม่ต้องไปอ่านมัน และไม่ต้องไปใส่ใจมัน จนกว่าที่เราจิตใจเข้มแข็งมีธรรมะเพียงพอ มีภูมิคุ้มกันทางใจเพียงพอที่จะรับรู้อย่างเท่าทัน ไม่ปรุงแต่ง

สิบ การมีกัลยาณมิตร ที่คอยปกป้อง ให้กำลังใจ ร่วมต่อสู้ เป็นสิ่งที่จำเป็น งานใหญ่ใดๆ ก็ตามไม่อาจจะทำได้โดยคนเพียงคนเดียว ขอให้เราแสวงหาและสร้างกัลยาณมิตร ประคองธรรมร่วมกันกับกัลยาณมิตรในการต่อสู้กับอธรรมทั้งปวง 

สิบเอ็ด หากมีความจำเป็นก็สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายได้ เช่นการฟ้องร้องหมิ่นประมาท แต่ต้องแน่ใจว่ามีความพร้อมทางการเงิน ความรู้ทางกฎหมาย หลักฐาน หรือหลักฐานดิจิทัล เป็นต้น ต้องคิดให้ดี วางแผนให้ดีและรอบคอบ 

สิบสอง ทบทวนตนเองอยู่เสมอว่าตนเองยังต่อสู้บนทางแห่งธรรม เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติอยู่หรือไม่ หากเราไม่หลง ไม่อวดทะนงจนเกินไป ไม่มั่นใจจนเกินไป จะทำให้เรายืนระยะบนการต่อสู้บนเส้นทางแห่งธรรมไปได้เรื่อยๆ ตราบใดที่เรายังรักษาธรรมและหลักการความถูกต้องแห่งการต่อสู้

ทั้งหมดนี้คือการปฏิบัติธรรม ผมได้เรียนรู้ และต้องพยายามเรียนรู้ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพราะยิ่งเราต่อสู้เพื่อความถูกต้องมากเท่าใด จิตใจของเราต้องไม่ทุกข์ และไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เราต้องรักษาใจของเราให้สะอาด บริสุทธิ์ เข้มแข็ง และมีพลังในการต่อสู้เพื่อความถูกต้องต่อไป 

ธรรมสวัสดี จงมีแด่ทุกท่านที่ต่อสู้โดยธงธรรมนำหน้าเพื่อสังคม ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 


มีคำชี้แจงเรื่อง "รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า" ดังนี้ ครับ คุณ TAWATCHAI CHONGVUTICHAI ส่งข้อความผ่าน WWW.PLEWSEENGERN.COM ว่า ป๋าเปลวครับ

"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'