'วิษณุ'ผวากม.ทำแท้งส่อเค้าแท้ง!


เพิ่มเพื่อน    

6 ม.ค.2564 -  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวตอบข้อถามถึงกรณีเลื่อนประชุมสภาผู้แทนราษฎร ไปอีก 2 สัปดาห์ จะส่งผลกระทบต่อการออกกฎหมายของรัฐบาลหรือไม่ ว่าที่เป็นห่วงตอนนี้คือเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการทำประชามติ ร่าง พ.ร.บ.กสทช. ร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติด และร่างกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้ง ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้มีความจำเป็นเร่งด่วน เพราะตามกำหนดที่ศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ต้องให้เสร็จและประกาศใช้ได้ภายในวันที่ 12 ก.พ. ส่วนร่างรัฐธรรมนูญและพ.ร.บ.ประชามติจะไปด้วยกันอาจจะช้านิดหน่อยได้ เพราะมันไม่ได้จะถูกบังคับว่าจะต้องทำภายในเท่านั้นเท่านี้ แต่ขอให้เสร็จเร็วเท่านั้น ขณะที่พ.ร.บ. กสทช. อยู่ในขั้นตอนของวุฒิสภา จวนจะเสร็จแล้ว แต่ยังประชุมกันไม่ได้

เมื่อถามว่า เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อยู่ในชั้นคณะกรรมาธิการ (กมธ.) หากจะนำมาเข้าสู่การพิจารณาในวาระ 2 และ วาระ 3 ยังไม่ได้ใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า หากผ่านวาระ 2 และต้องพักไว้ 15 วัน และปรากฏว่าไม่ทันภายในวันที่ 28 ก.พ.อย่างไรรัฐบาลก็จะเปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญให้สำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และร่างพ.ร.บ.ประชามติ