ปัตตานียังไม่พ้นวิกฤติ น้ำท่วมเทศบาลเริ่มลดลง คาดอีก 2 วันคลี่คลาย


เพิ่มเพื่อน    

13 ม.ค.64 - สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี หลังเขื่อนบางลางได้ปิดประตูระบายน้ำ แต่ยังคงมีมวลน้ำในพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดยะลาไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานี ทำให้มีปริมาณน้ำในแม่น้ำปัตตานีมาก ก่อนไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยอย่างช้าๆ ส่งผลให้พื้นที่หลายอำเภอจังหวัดปัตตานี ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เนื่องจากเกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งและเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มริม 2 ข้างฝั่งแม่น้ำปัตตานี และขยายวงกว้างประชาชนหลายอำเภอ จังหวัดปัตตานี คือ ต.บาราเฮาะ ต.ปะกาฮารัง ต.สะบารัง ต.จะบังติกอ สร้างผลกระทบความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนเป็นบริเวณกว้าง รวมถึงพื้นที่ทางการเกษตร

ขณะที่ สถานการณ์น้ำท่วมในทุกพื้นที่เทศบาลเมืองปัตตานี ล่าสุด พบว่าน้ำในแม่น้ำปัตตานีระดับลดลงจากเมื่อวาน แต่ยังคงมีน้ำไหลลงสู่ทะเลอย่างช้าๆ เช่นเดียวกับในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี บนถนนหลายเส้นทางมีระดับน้ำลดลงประมาน 10 ซม. แต่ยังคงท่วมบนถนนอยู่ โดยเฉพาะในตัวเมือง โดยบางจุดน้ำลดลงกว่าเมื่อวานจนเห็นพื้นถนนแล้ว จนขณะนี้บางเส้นทางรถเล็กสามารถสัญจรไปมาได้แล้ว มีเพียงถนนพิพิธ ถนนกลาพอ ถนนยะรัง ถนนสะบารัง และ ถนนจะบังติกอ ยังมีน้ำท่วมสูงถึง 20-40 ซม. อย่างไรก็ตาม ทางเทศบาลเมืองปัตตานียังคงเร่งดำเนินการสูบน้ำระบายลงสู่แม่น้ำปัตตานีอย่างเร่งด่วน ซึ่งคาดหมายสถานการณ์น้ำท่วมน่าจะคลี่คลายลง ในช่วง 1-2วัน

ล่าสุดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ปัตตานี ได้สรุปสถานการณ์น้ำท่วม จำนวน 8 อำเภอ 43 ตำบล 167 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 18,337 ครัวเรือน 72,383 คน อย่างไรก็ตาม ในหลายพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีได้มีหนวยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีการแจกถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง รวมถึงข้าวกล้องและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งทางกองทัพบกได้จัดรถครัวเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆ เพื่อทำอาหารข้าวกล้อง นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย


มีแต่คนถาม "ผบ.ตร." ไปไหน ผมก็ตอบไปตามตรง "ไม่รู้เหมือนกัน"! คือไม่รู้จริงๆ เพราะไม่เคยเห็นหน้าท่านเลย ไม่ว่ายามปกติหรือยามไม่ปกติ

สิงหา."ปฏิรูปแบบปฏิวัติ"
ปริศนา"I Roam Alone"? 
ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”