'พระพรหมวชิรญาณ' ศิษย์หลวงปู่ชากราบลา 'สมเด็จพระมหาธีราจารย์' กลับอังกฤษถาวร


เพิ่มเพื่อน    

13 ม.ค.64 - เพจเฟซบุ๊ก "วัดยานนาวา พระอารามหลวง" แจ้งว่า เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) รับถวายสักการะพร้อมสนทนาธรรมปฏิสันถารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและนานาอารยประเทศ

ในการที่ พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ วิ. (โรเบิร์ต สุเมโธ) วัดอมราวดี สหราชอาณาจักร เดินทางมาถวายสักการะ ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ และจะเดินทางกลับไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดอมราวดี สหราชอาณาจักร เป็นการถาวร

พระพรหมวชิรญาณ (สุเมโธ) นั้น เป็นพระกรรมฐานศิษย์ชาวต่างชาติรูปแรกของพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) วัดหนองป่าพง ท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ ประเทศไทย และวัดอมราวดี กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร นับตั้งแต่ พ.ศ.2527 จนเกษียณตนเองจากตำแหน่งเมื่อ พ.ศ.2553 และเป็นพระมหาเถระรูปสำคัญในการเผยแพร่คำสอนในทางพระพุทธศาสนาสู่นานาอารยประเทศ ณ ห้องรับรองชั้น 1 วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 พ.ย.63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ “พระเทพญาณวิเทศ” ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรญาณ ไพศาลวิเทศศาสนกิจ วิจิตรธรรมปฏิภาณวิปัสสนาญาณวงศวิสิฐ ราชมานิตวชิราลงกรณ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดอมราวดีสหราชอาณาจักร


ทอน....ขอจับมือที! นายเจ๋งอะ ที่ตัดสินใจออกมา "ชูธง" นำหน้าเด็ก "ชนเจ้า" แทนซุกหลังอย่างที่ผ่านมา อย่าแผ่วเป็นม้าตีนต้นล่ะ

กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'