‘สิระ’ถามฝ่ายค้านยังจงรักภักดีต่อสถาบันหรือไม่


เพิ่มเพื่อน    

27 ม.ค.2564 -  นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่าสมควรหรือไม่ที่ฝ่ายค้านนำเรื่องสถาบันมาเกี่ยวข้องกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีสภา อยากถามว่า ส.ส.ที่ลงชื่อเสนอญัตติครั้งนี้ ยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่ ประชาชนรับได้หรือไม่กับญัตติดังกล่าว เพราะญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี ไม่ใช่ญัตติไม่ไว้วางใจสถาบัน มองว่าเรื่องนี้ฝ่ายค้านมีเจตนาแอบแฝงหรือไม่ หากยืนยันว่าจะไม่แก้ญัตติ จะประท้วงจนไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจทั้ง 4 วัน เพราะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ เกิดอะไรขึ้นกับ ส.ส. เกิดอะไรขึ้นกับความจงรักภักดีต่อสถาบัน คิดว่า การแก้ไขญัตติไม่มีความเสียหาย และการอภิปรายก็ยังเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม หากฝ่ายค้านมีหลักฐานเรื่องการทุจริตชัดเจน ตนพร้อมยกมือไม่ไว้วางใจ ไม่เว้นแม้แต่รัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ