‘อดีตเด็ก ปชป.’ งง ‘กกต.’ ปล่อยผีอบจ.23จังหวัด


เพิ่มเพื่อน    

3 ก.พ.2564 - นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์เฟซบุ๊ก เรื่อง “ปล่อยผี นายก อบจ. 23 จังหวัด ทำไม” มีเนื้อหาระบุว่า เมื่อวานนี้ 2 ก.พ.2564 ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  มีมติให้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มเติมอีก 23 จังหวัด ให้เหตุผลว่า เรื่องร้องเรียนของนายก อบจ.กลุ่มนี้ ทางสำนักงาน กกต.จังหวัด ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และเมื่อส่งมาถึง กกต.กลาง ก็ยังมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน ไต่สวน อีกทั้งระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามที่กฎหมายกำหนด ให้ กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ก็ไม่เพียงพอที่จะจัดการเลือกตั้งใหม่ หาก กกต. วินิจฉัยว่ามีการกระทำทุจริต จึงมีมติให้ประกาศรับรองผลไปก่อนและเร่งให้สำนักงานดำเนินการสอบสวน เรื่องร้องเรียน ให้เสร็จโดยเร็วเพื่อเสนอที่ประชุม กกต. พิจารณา

นายเชาว์โพสต์อีกว่า หลายคนตั้งคำถามว่าเรื่องร้องเรียนนายก อบจ.กลุ่มนี้บางสำนวนมีพยานหลักฐานแจ้งชัดแต่ทำไม กกต.ไม่สอยก่อน หรือเพราะไม่อยากยุ่ง เนื่องจากตามกฎหมายแม้จะสอยก่อนก็ต้องส่งสำนวนให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยอีกครั้งอยู่ดี เลยลากยาวรับรองไปก่อนค่อยโยนสำนวนส่งศาลทีเดียว  ซึ่งหลังจากนี้หาก กกต.สรุปสำนวนเสร็จและปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้งเกิดจาก การเลือกตั้งที่มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม กกต.ก็จะยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคเพื่อพิจารณา เมื่อศาลมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วให้ นายก อบจ.(รวมทั้งรองนายก อบจ. เลขานุการ และที่ปรึกษานายก) หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระทำผิด ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า "ผลการเลือกตั้งเกิดจากการเลือกตั้งที่มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ศาลก็จะสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และสั่งเพิกถอน สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ที่กระทำการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมเป็นเวลาสิบปี คำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด เพราะฉะนั้นคนที่ กกต.รับรองไปก่อนก็อย่าได้ดีใจจนเกินไป เพราะยังมีชนักติดหลังอยู่ ส่วนคนที่ร้องเรียนหรือคนที่ได้คะแนนลำดับหลังก็อย่าสิ้นหวังยังมีโอกาสกลับมาได้อีก มีอุทาหรณ์ให้เห็นมาแล้วหลายคดี อดใจรอครับ
 


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่