'ปชป.'เตรียมชงกมธ.ทบทวนดึงนักศึกษา-เยาวชนร่วมร่างรัฐธรรมนูญ


เพิ่มเพื่อน    

21 ก.พ.64-นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่า ขณะนี้ประธานรัฐสภาได้นัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาญัตติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 และ ให้เพิ่มหมวด 15/1 ในวันที่ 24 – 25 ก.พ.นี้ 
สำหรับในส่วนของพรรคฯ ได้มีการเรียกประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 23 ก.พ. เวลา 13.30 น. เพื่อเตรียมความพร้อมในการอภิปรายญัตติดังกล่าว เพราะในร่าง รธน. ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนั้น แม้จะมีการใช้ร่างของพรรคร่วมรัฐบาลเป็นหลัก แต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้น กมธ. ก็มีหลายส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมไปจากร่างเดิม อีกทั้งมี ส.ส. และ กมธ. เองก็ได้มีการสงวนความเห็นไว้ เพราะมีหลายมาตราที่มีการแก้ไข และมีรายละเอียดแตกต่างไปจากร่างเดิม 

"ในการประชุม ส.ส.จะได้มีการเตรียมข้อมูลเพื่อการอภิปราย เช่น เรื่องการกำหนดให้มีภาคส่วนของนิสิต นักศึกษา เยาวชน ที่ได้กำหนดไว้ในสัดส่วนของ ส.ส.ร. เนื่องจากในร่างฯ ที่นำมาพิจารณานั้นได้มีการตัดในเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคนิสิต นักศึกษาออกไป ดังนั้นก็จะได้มีการอภิปรายเพื่อให้ กมธ.ได้ทบทวนถึงความเป็นไปได้ที่จะให้ภาคนิสิต นักศึกษา เยาวชน ให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในชั้น กมธ. ยกร่าง หรือจะเข้ามามีส่วนร่วมกับสภาร่างรัฐธรรมนูญด้วย" 


ในเรื่องร้ายๆ มันก็มีเรื่องดีๆ รวมอยู่ด้วยเสมอ! อย่าง ๘ แกนนำ กปปส.เข้าคุก

มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'