ส.ส.สินิตย์ เข้าวินนั่งเก้าอี้ รมต. โควตาประชาธิปัตย์


เพิ่มเพื่อน    

12 มี.ค.64 - ที่พรรคประชาธิปัตย์ ในการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรค(กก.บห.) และส.ส. โดยใช้เวลาในการประชุมประมาณสองชั่วโมง จากนั้นได้มีการเข้าคูหาลงคะแนนบุคคล ที่เหมาะสมเป็นรัฐมนตรี 

ปรากฎว่าที่ประชุมลงมติเลือก นายสินิตย์ เลิศไกร ส.ส.สุราษฏร์ธานี เป็นรัฐมนตรี  โดยได้ 33 คะแนน นายนริศ ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง ได้ 27 คะแนน นายประกอบ รัตนพันธุ์ ส.ส นครศรีธรรมราช ได้ 6 คะแนน และนายวิรัช ร่มเย็น อดีต.ส.ส.ระนอง ได้ 4 คะแนน ส่วนนางกันตวรรณ ตันเถียร ส.ส.พังงา ได้ขอถอนตัวออกจากการคัดเลือกครั้งนี้ 

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังไม่ได้ระบุว่าให้นายสินิตย์ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงใด โดยได้ให้หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคเป็นผู้ประสานต่อไป 


เห็นมั้ย........ ไอ้ตัวอยู่เบื้องหลัง "ขบวนการสามนิ้ว" ที่ใช้นักศึกษาเป็นเครื่องมือ "ล้มสถาบันกษัตริย์"

ปริศนา"I Roam Alone"? 
ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"