เพื่อไทยเล็งแก้รธน.รายมาตรา รื้อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


เพิ่มเพื่อน    

20 มี.ค. 64 -  นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์แนวทางแก้รัฐธรรมนูญหลังจากนี้ ว่า เมื่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตกไปในวาระ 3 พอเปิดสมัยประชุมสามัญ ก็จะเสนอแก้รัฐธรรมนูญใหม่ โดยอาจเปลี่ยนแนวทางมาใช้การแก้ไขเป็นรายมาตราที่มีปัญหา เช่นประเด็นให้อำนาจส.ว.มีส่วนร่วมในการโหวตเลือกนายกฯ ประเด็นบัตรเลือกตั้งที่ควรให้มีบัตรเลือกตั้ง 2ใบ คือเลือกส.ส.เขต กับส.ส.บัญชีรายชื่อ และเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีควรมีการแก้ไข 

เพราะทุกวันนี้สถานการณ์โลกเปลี่ยนไปเร็วจะคิดล่วงหน้านานไม่ได้ เช่นการระบาดโควิดที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นดังนั้นเราจึงเห็นว่ายุทธศาสตร์ชาติควรกำหนดในระยะเวลาเพียงสั้นไม่ใช่ยาวนานถึง 20 ปี แต่ที่สำคัญตอนนี้เราต้องผลักดันกฎหมายประชามติให้ออกมาโดยเร็ว โดยเร่งรัดให้เสร็จสิ้นก่อนการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ เมื่อประธานสภาจะเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องนี้เราก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่.


เรื่อง "ฉีดวัคซีน" คณะกรรมการ "วัคซีนแห่งชาติ" ออกแผนใหม่ล่าสุดมาแล้ว! Walk-in ครับ Walk-in แปลว่า "ฉุยฉายพราหมณ์"

"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"