‘นิพิฏฐ์’ชี้'ปชป.'เป็นพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตย


เพิ่มเพื่อน    

31 มี.ค.2564 - นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ “ประชาธิปัตย์ กับ เสรีนิยมประชาธิปไตย” ระบุว่า ความแตกต่างระหว่าง ประชาธิปไตย กับ เสรีนิยมประชาธิปไตย อาจจะเข้าใจยากสำหรับคนทั่วไป แม้จะเป็นประชาธิปไตยด้วยกันแต่ก็มีจุดต่างบางประการ กระทั่งนักรัฐศาสตร์ในเมืองไทยที่เข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ก็หายาก นักรัฐศาสตร์ในเมืองไทยที่เป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยในความเห็นของผม ถ้าจะระบุชื่อ(ลับหลัง) ก็น่าจะมี  ศาสตราจารย์ ดร.เกษียร เตชะพีระ,   ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร นอกจากนี้ผมไม่กล้าเอ่ยถึง เพราะไม่ได้ติดตามความคิดและข้อเขียนของนักรัฐศาสตร์เหล่านั้นเท่าไหร่ 

พรรคประชาธิปัตย์ เป็นพรรค "เสรีนิยมประชาธิปไตย" เพราะเป็นพรรคออกมาสนับสนุนรัฐธรรมนูญปี 2540 เป็นพรรคแรกๆ เสรีนิยมประชาธิปไตยในความเห็นผม เริ่มอย่างจริงจังในปี 2540 เนื่องจาก รธน.ปี 2540 เป็น รธน.ฉบับแรกที่ระบุองค์กรอิสระไว้ใน รธน. ซึ่งเป็นองค์กรใหม่ที่จะเป็นจุดตัดมาถ่วงดุลฝ่ายบริหาร มิให้ใช้อำนาจล้นเกินจนกระทบเสียงส่วนน้อย 

พรรคประชาธิปัตย์ เป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็ง อันแสดงถึงการเป็นพรรคที่ถ่วงดุลเสียงข้างมาก คุ้มครองอิสระชนได้ดี นักการเมืองในพรรคที่เป็นแนวเสรีนิยม เช่น อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รุ่นใหม่ก็เช่น ไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ แต่นักเสรีนิยมหัวขบวนทั้งคู่ออกจากพรรคไปหมดแล้ว 

ถ้าจะว่าไป ในความเห็นผม นักการเมืองที่ชื่นชอบเสรีนิยมประชาธิปไตยและศึกษาเรื่องนี้อย่างถึงแก่น ที่ยังหลงเหลืออยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ ก็น่าจะมีผม และ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ส่วนท่านอื่นก็เป็นนักประชาธิปไตย แต่จะเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยหรือเปล่า ผมไม่ทราบเพราะระยะหลังผมไม่ได้คุยกับใครในเรื่องนี้อย่างถึงแก่นเท่านั้น แต่ก็ไม่แปลกอะไรเพราะเราปกครองในระบอบประชาธิปไตย เมื่อสมาชิกพรรคเป็นประชาธิปไตยก็ถูกต้องแล้ว เพียงแต่จุดเด่นของพรรค คือ"เสรีนิยมประชาธิปไตย" เพิ่มคำว่า "เสรี" นำหน้าประชาธิปไตยเข้าไป ก็เท่านั้นเอง ไหนๆ ก็เขียนมาถึงนี้แล้ว ก็แนะนำหนังสือ LIBERLiSM เสรีนิยม ของ ศาสตราจารย์ดร.เกษียร เตชะพีระ ไปอ่านสักเล่ม ท่านแปลมาจากข้อเขียนของ Michael Freeden แห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ผมอ่านไปหลายเที่ยว ยับเยินหมดแล้ว