อึ้ง!บุรีรัมย์จับสลากเลือกส.ท.3คน3เขตหลังคะแนนเท่ากัน


เพิ่มเพื่อน    

31 มี.ค.64 -  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดเลือกตั้งท้องถิ่นเทศบาลของ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2564 ถือว่าเรียบร้อยดีไม่พบการแจ้งเหตุทุจริตการเลือกตั้ง โดยขณะนี้กรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำท้องถิ่นเทศบาลทั้ง 63 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลเมือง 3 แห่ง และเทศบาลตำบล 60 แห่ง ได้รายงานผลการเลือกตั้งมายังสำนัก กกต.จังหวัดครบทั้งหมดแล้ว ซึ่งมีเหตุรายงานความขัดข้อง 3 แห่ง คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ต.หนองหงส์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.หนองหงส์ , การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.คูเมือง และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลละหนทราย เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.ละหานทราย เนื่องจากมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ได้คะแนนลำดับที่จะได้รับการเลือกตั้งเกินจำนวนที่จะพึงมี 6 คน คือ คนที่ได้คะแนนในลำดับที่ 6 เท่ากัน 2 คน

จากการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบบันทึกทักท้วงการนับคะแนน จึงไม่สามารถเปิดหีบเพื่อนับคะแนนใหม่ได้ จำเป็นต้องใช้ระเบียบวิธีการเลือกตั้งท้องถิ่น หมวด 11 ของ กกต.ที่กำหนดไว้ กรณีมีจำนวนคะแนนเท่ากันเกินจำนวนสมาชิกที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นจัดให้มีการจับสลากภายใน 3 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า เมื่อวันที่ 30 มี.ค.64  กกต.ประจำท้องถิ่นเทศบาลทั้ง 3 แห่ง ได้นัดผู้สมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ที่ได้คะแนนเสียงเท่ากัน 2 คนในลำดับสุดท้ายมาจับสลากพร้อมกัน ที่สำนักงานเทศบาลแต่ละแห่ง โดยมีนายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ รอง ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นสักขีพยานการจับสลากด้วย

โดยที่เทศบาลตำบลหนองหงส์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.) ที่ได้คะแนนเสียงเท่ากัน 2 คน อยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 2 นายสมบูรณ์ สีทะโล ผู้สมัครหมายเลข 4 กับ นายศธรรดร ทองภู หมายเลข 12 ได้คะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้ายในจำนวนสมาชิก 6 คน ซึ่งผลการจับสลากปรากฏว่า นายศธรรดร ทองภู ดวงดีกว่าได้เป็น ส.ท. เทศบาลตำบลคูเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.) ที่ได้คะแนนเสียงเท่ากัน 2 คนในลำดับสุดท้ายอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 นายพสิษฐ์ ตอรบรัมย์ ผู้สมัครหมายเลข 3 กับ นายประทวน อินสุข หมายเลข 5 ได้คะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้ายในจำนวนสมาชิก 6 คน ซึ่งผลการจับสลากปรากฏว่า นายประทวน อินสุข ดวงดีกว่าได้เป็น ส.ท. เทศบาลตำบลละหานทราย ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.) ที่ได้คะแนนเสียงเท่ากัน 2 คนในลำดับสุดท้ายอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 นางสังวาล อ่อนศรี ผู้สมัครหมายเลข 3 กับ นายชยพล มอญยาว หมายเลข 8 ได้คะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้ายในจำนวนสมาชิก 6 คน ซึ่งผลการจับสลากปรากฏว่า นายชยพล มอญยาว ดวงดีกว่าได้เป็น ส.ท.
 


"วาระแห่งชาติ" ฉีดวัคซีนโควิด "เริ่มแล้ว" CEO กว่า ๔๐ บริษัท "ร่วมรัฐ" เปิดจุดกระจายฉีด "นำร่อง" ใน กทม.ที่ "เซ็นทรัล ลาดพร้าว" เมื่อวาน (๑๒ พ.ค.๖๔)

มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"