ทีมกฎหมายปชป. ยกร่างแก้ไขรธน.เสร็จแล้ว


เพิ่มเพื่อน    

3 เม.ย.64 - นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในส่วนของพรรค ว่าขณะนี้นายถวิล ไพรสณฑ์ ประธานคณะกรรมการกฎหมายของพรรค ได้ทำการยกร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเสร็จแล้ว จะมีการนัดประชุมสรุปในวันที่ 4 เม.ย. ทั้งหมด 6 ร่าง แต่ละร่างแยกออกจากกันชัดเจน เรื่องสิทธิของประชาชน เรื่องระบบเลือกตั้ง บัตรสองใบ การคำนวณจำนวน ส.ส. ต้องมีความชัดเจน เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้สามารถทำได้ง่ายขึ้น คือมาตรา 256 เรื่องการกระจายอำนาจ เรื่องการตรวจสอบถ่วงดุลในเรื่องทุจริต  เรื่องอำนาจ ส.ว.ตามบทเฉพาะกาล ทั้งหมดจะถูกนำเสนอด้วยเหตุด้วยผล จะได้นำร่างทั้งหมดเสนอในที่ประชุม ส.ส. ของพรรคต่อไป และที่สำคัญนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประธานวิป ส.ส.ของพรรคจะได้นำร่างไปพูดคุยกับพรรคร่วมด้วย

นายราเมศ กล่าวต่อว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ต้องตั้งต้นจากความจริงใจที่อยากเห็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น หากมีหลักคิดดังกล่าว ประโยชน์จะไม่ตกแก่ผู้ที่แก้ไข แต่จะตกแก่ประชาชนและประเทศในวันข้างหน้า การคิดถึงประโยชน์ของส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนคือตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริง แต่ถ้าเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่า ประชาชนมองออกได้ถึงความจริงใจที่ผ่านการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง


คุณหมอครับ! ทั้งคุณหมอ "โอภาส การย์กวินพงศ์" อธิบดีกรมควบคุมโรค และคุณหมอ "ไพศาล ดั่นคุ้ม" เลขาฯ อย. อย่าไปสนใจเสียงหมาเห่าเลยครับ

อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?
ไฟลามทุ่ง 'ลามถึงศาล'
รอบนี้"คนแก่ขอก่อน"
"อย่าให้เสียชาติเกิด"
"จากรุ่นลูกถึงรุ่นแม่"
ไทยนี่แหละ "ไทยวัคซีนไทย"