บ่าย ๒ วันนี้ (๒๐ พ.ย.๖๒) เดี๋ยวก็รู้..... ว่าธนาธรจะหมู่หรือจ่า?

รำพึง-รำพัน 'วันโลกเปลี่ยนยุค'
ไม่อยากอยู่จึงอยู่ไม่เป็น
แล้ว 'ทอน' จะรู้ว่าผิดอะไร
"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง