'พล.ร.ต.ทองย้อย' ยกพระพุทธพจน์ ชี้มนุษย์ไม่อาจเสมอภาคกันได้ทุกเรื่องเพราะการกระทำของตัวเอง

25 ต.ค.2564 - พลเรือตรีทองย้อย แสงสินชัย ปราชญ์ชาวพุทธ อดีตผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ดีกรีเปรียญธรรม 9 ประโยค โพสต์เฟซบุ๊กกล่าวถึงเรื่อง "ความเสมอภาค" มีเนื้อหาดังนี้

"เสมอภาค" เป็นทฤษฎีทางสังคมชนิดหนึ่ง มีหลักการอยู่ว่า มนุษย์ย่อมมีความเสมอภาคกัน หมายความว่า ในทางสังคมไม่มีใครสูงไม่มีใครต่ำกว่ากัน ไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีผู้น้อย ทุกคนเสมอภาคกัน ทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีใครได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษแตกต่างไปจากคนอื่น

กล่าวเฉพาะทางพระพุทธศาสนา มีหลักคำสอนที่ระบุว่า ทุกคนเสมอภาคกันในเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พูดภาษาธรรมดาว่า ทุกคนที่เกิดมาต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายเสมอภาคกัน ไม่มีใครได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องแก่ ไม่ต้องเจ็บ หรือไม่ต้องตาย

ในจูฬกัมมวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ พระไตรปิฎกเล่ม ๑๔ ข้อ ๕๘๑ มีพระพุทธพจน์แสดงไว้ว่า -
กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิทํ หีนปฺปณีตตาย.
(กัมมัง สัตเต วิภะชะติ ยะทิทัง หีนัปปะณีตะตายะ)
แปล: กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและดีแตกต่างกัน

นั่นแสดงว่า เพราะการกระทำของตัวเอง มนุษย์จึงไม่อาจเสมอภาคกันไปหมดได้ทุกเรื่อง

ในแง่การปฏิบัติต่อกันสำหรับคนทั่วไป พระพุทธศาสนาสอนว่าให้มองทุกชีวิตว่าเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น ที่รู้กันว่าเป็นการแผ่เมตตา แก่นแท้ของเมตตาคือการมองทุกชีวิตว่าเป็นมิตรรักของเราเสมอภาคกัน (เป็นความรู้สึกจากใจจริง ไม่ใช่ท่องบ่นจนจำได้)

ในแง่ปฏิบัติต่อกันเฉพาะบุคคลที่อยู่ในฐานะต่างๆ พระพุทธศาสนาสอนเรื่อง “ทิศหก” คือใครอยู่ในฐานะใด ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามฐานะนั้นซึ่งแตกต่างกันไปตามฐานะของแต่ละบุคคล ในแง่นี้แสดงว่ามนุษย์ไม่ได้มีฐานะเสมอภาคกัน

ในแง่การประพฤติปฏิบัติธรรม พระพุทธศาสนาแสดงว่า ไม่ว่าบุคคลจะมีฐานะทางสังคมแตกต่างกันอย่างไรก็ตาม เมื่อมาสู่พระธรรมวินัย มีศีลเสมอกัน มีสัมมาทิฐิเสมอกัน ปฏิบัติธรรมจนบรรลุมรรคผล ย่อมมีความเสมอภาคกันโดยธรรม

อย่างไรก็ตาม มีสุภาษิตบทหนึ่งในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ดังนี้ -
ยตฺถ อลโส จ ทกฺโข จ
สูโร ภีรุ จ ปูชิยา
น ตตฺถ สนฺโต วสนฺติ
อวิเสสกเร นเค.
ที่มา: เนรุชาดก ฉักนิบาต พระไตรปิฎกเล่ม ๒๗ ข้อ ๘๕๓
พากย์ไทยว่า -
ในที่ใด คนเกียจคร้านกับคนขยัน
คนกล้าหาญกับคนขลาด
ได้รับการยกย่องเสมอภาคกัน
สัตบุรุษย่อมไม่อยู่ในที่นั้น
อันเป็นที่ซึ่งไม่สามารถจะแยกคนให้ต่างกันได้
เพราะฉะนั้น --
: ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมกันให้มาก
: มนุษย์ก็เสมอภาคกันทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลมหนาวระลอกใหม่ 'อีสาน' อุณหภูมิลดฮวบ 4-6 องศา กทม.ต่ำสุด 19 องศา

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า ตั้งแต่ 1-7 ธันวาคม 2564 ระบุว่า ในช่วงวันที่ 1 - 5 ธ.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูง

กอ.รมน.สุโขทัยสนธิกำลังยึดคืนป่าชุมชน ถูกบุกรุกกว่าร้อยไร่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันเอกกฤติ พันธะสา รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมายให้ พันตรีคะเนตร รักวุ่น หน.ชรต.กอ.รมน. และเจ้าหน้าที่กองอำนวยการ

ดีเอสไอ ส่งสำนวนคดีพิเศษโครงการจัดซื้อเสาไฟกินรี ให้ ป.ป.ช.

ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับกรณีร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรี พร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว

นายกฯ สักการะพ่อปู่ศรีสุทโธ-แม่ย่าศรีปทุมมา คำชะโนด ขอพรให้โควิดหมดไป

ที่วังนาคินทร์ คำชะโนด ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ตรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์