'ท่านผู้หญิงสิริกิติยา' พัฒนาโขนแบบร่วมสมัย

‘ท่านผู้หญิงสิริกิติยา’ เป็นประธานที่ปรึกษาพัฒนาองค์ความรู้โขน-เผยแพร่ระดับสากลในแบบร่วมสมัย พร้อมเปิดตัวหนังสือ’เกร็ดโขน’

1 พ.ย. 64 – นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายสืบสาน รักษา ต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนและส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศเพื่อนำความเป็นไทยสู่สากล ดังนั้น วธ.ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและหน่วยงานต่างๆ เช่น สมาคมฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย สมาคมสยาม จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้โขนและเผยแพร่ในระดับสากลแบบร่วมสมัย โดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการฯ ซึ่งโครงการฯ มีกิจกรรมประกอบด้วยการจัดฉายสารคดีโขน วันที่ 3 พ.ย. 2564 ณ สมาคมฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย การแสดงร่วมสมัย School of Ganesh โดยศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร นักแสดงจากคณะ 18monkeysdancetheatre สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และนักเต้นจาก Conservatoire National Superieur Musique et Danse de Lyon สาธารณรัฐฝรั่งเศส แบ่งเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบแขกรับเชิญ วันที่ 12 – 13 พ.ย.นี้   รอบนักเรียน นักศึกษา วันที่ 14 พ.ย. และรอบบุคคลทั่วไป วันที่ 15 พ.ย.  ณ  ลิโด้คอนเน็คท์ กรุงเทพฯ

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ มีการสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “เกร็ดดนตรีสำหรับการแสดงโขน : การออกแบบเสียงในการแสดงด้วยแนวคิด Minimalism โดย รศ.ดร.พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์และผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากรและหัวข้อ Why do they sing? โดยท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซนและศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ การฉายสารคดีเกร็ดโขนและเปิดตัวหนังสือเกร็ดโขน (Miscellany of khon)  วันที่ 20 พ.ย. เวลา 14.00 – 19.30 น. ณ สยามสมาคม กรุงเทพฯ  วธ.ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโขนและชมการแสดงโขนแบบร่วมสมัย โดยทุกกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรมอาจปรับตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หากมีผลกระทบจากโรคโควิดจะจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์แทน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทูลกระหม่อมฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่คุณพุ่ม เจนเซน

16 ส.ค.2565 - ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแด่คุณพุ่ม เจนเซน