ตั้ง'โชติกา'เป็นรองปลัด วธ. โยก'กฤษฎา'นั่งผู้ตรวจราชการ

ครม.แต่งตั้ง ‘โชติกา’เป็นรองปลัด วธ.  โยก’กฤษฎา’ นั่งผู้ตรวจราชการ วธ.

27 ก.ย.2565 – นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง 2.นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูง วธ. ทั้ง 2 ราย ที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม สืบสาน รักษา ต่อยอดมรดกภูมิปัญญา สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในการปรับบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จัด'โขน-โนรา'โชว์งานเลี้ยงผู้นำเอเปก

16 พ.ย.2565 - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การแสดงทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมในนามรัฐบาลไทย รวมถึงชาวไทยทั้งแผ่นดินได้ตระหนักถึงเกียรติสูงสุดของการเป็นเจ้าภาพ ในการจัดงาน APEC Thailand 2022 มีความปรารถนาที่จะสร้างสรรค์การแสดงทางวัฒนธรรมอันงดงาม

5 ศาสนาร่วมใจช่วยอยุธยาหลังน้ำลด

น้ำท่วมอยุธยาชาวบ้านต้องทนทุกข์ต้องอยู่กับน้ำท่วมนานหลายเดือน หลังจากน้ำลดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกอบกู้เมืองกรุงเก่า พร้อมเร่งเยียวยาชาวบ้าน เพราะไม่อยากให้เดือดร้อนมากไปกว่านี้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านมิติทางศาสนา ล่าสุด กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กรมการศาสนา ร่วมกับองค์การศาสนาพุทธ

ครม.มีมติรับรอง 34 วัดคาทอลิก

8 พ.ย.2565 - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการรับรองวัดคาทอลิก เป็นวัดคาทอลิก ตามกฎหมาย ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอเพิ่มอีก จำนวน 34 วัด ประกอบด้วย 1. วัดนักบุญยอแซฟ (ตรอกจันทน์) 2. วัดราชินีแห่งสันติสุข (สุขุมวิท 101) 3. วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร (บางเชือกหนัง) 4. วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด (บางสะแก) 5. วัดเซนต์จอห์น

ลอยกระทง2565 คนไทยอยากไปงานต่างจังหวัด เปลี่ยนบรรยากาศ

8 พ.ย.2565 -  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เนื่องในเทศกาลประเพณีลอยกระทงปี 2565  กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน (โพล) ในหัวข้อ ท่านคิดอย่างไรต่อ “ลอยกระทงวิถีใหม่

7 ของที่ระลึกเอกลักษณ์ไทย รับผู้นำเอเปค

5 พ.ย.2565 - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  เปิดเผยว่า คณะทำงานด้านการจัดการแสดงทางวัฒนธรรมและการจัดเตรียมของขวัญและของที่ระลึกสำหรับผู้นำและคู่สมรสและผู้เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ได้เตรียมความพร้อมทุกด้านแล้ว สำหรับการแสดง

เปิดท่าเรือวัดอรุณฯ รับเทศกาลลอยกระทง

2 พ.ย.2565 -พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมพิธีส่งมอบและเปิดท่าเทียบเรือวัดอรุณราชวราราม โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นา