กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเจิมเทวรูปในพระราชพิธีตรียัมปวาย-ตรีปวาย

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จออกแทนพระองค์ ทรงเจิมเทวรูป-พระภูมิเทวีในการพระราชพิธีตรียัมปวาย-ตรีปวาย

4 ม.ค.2566 – เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม ทรงเจิมเทวรูปพระอิศวร พระอุมา พระพิฆเนศวร พระขันธกุมาร พระพรหม พระสุรัสวดี พระนารายณ์ พระลักษมีและพระภูมิเทวี ในการพระราชพิธีตรียัมปวาย – ตรีปวาย

พิธีตรียัมปวาย ตรีปวาย จัดเป็นพิธีสำคัญของศาสนาพราหมณ์ ถือเป็นงานนักขัตฤกษ์ปีใหม่ของพราหมณ์ สืบเนื่องมาจากคติความเชื่อที่ว่าในระหว่างขึ้น 7 ค่ำ เดือนอ้าย ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือนอ้าย พระอิศวรจะเสด็จลงมาเยี่ยมโลกมนุษย์เป็นเวลา 10 วัน ในระหว่างนี้พราหมณ์ทมิฬ ซึ่งนับถือพระอิศวรเป็นเทพเจ้าสูงสุด ได้จัดให้มีการบูชาพระอิศวร เรียกว่า พิธีตรียัมปวาย และเมื่อพระอิศวรเสด็จกลับสู่สรวงสวรรค์แล้วก็ถึงช่วงเวลาที่พระนารายณ์เสด็จมาบนโลกมนุษย์และจัดให้มีพิธีบูชาที่เรียกว่า พิธีตรีปวาย ด้วยเหตุนี้พระราชพิธีตรียัมปวายและตรีปวาย จึงจัดเป็นพิธีต่อเนื่องกัน 2 พิธี รวมเรียกว่า พิธีตรียัมปวาย ตรีปวาย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

21 มี.ค.2566 - เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้า ฯ ถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้าย

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ

16 มี.ค.2566 - เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าฯ ดังนี้

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ

13 มี.ค.66 - เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต

26 ก.พ.2566 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอน ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่ 56 โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ จ.หนองบัวลำภู

16 ก.พ.66 - เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์