อลังการประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ

17 ม.ค.2566 – นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพ ครั้งที่ 107 ปี พุทธศักราช 2565-2566 มังกรเบิกฟ้า บุปผาเบ่งบาน และงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “อารยธรรมแห่งสายน้ำ วัฒนธรรมจีนไทย สานสายใยชาติพันธุ์” โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ Mrs. CHANG Yumeng อัครราชทูตที่ปรึกษาทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ศิลปินพื้นบ้านภาคเหนือ เครือข่ายวัฒนธรรม และนักท่องเที่ยวเข้าร่วม ณ หาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

เริ่มงานด้วยขบวนแห่ที่หลากหลาย อาทิ ขบวนดนตรีพื้นเมือง ขบวนแห่ชาติพันธุ์ ขบวนการแสดงวัฒนธรรมไทย-จีน เช่น สิงโตทอง สิงโตปักกิ่ง เสือไหหนำ รวมถึงขบวนกลองยาวและขบวนแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพ เปิดงานด้วยการแสดงสุดอลังการ การแสดงสิงโตโหงวซก (ห้าชาติพันธุ์) การแสดง “107 ปี มังกรเบิกฟ้า บุปผาเบ่งบาน” การแสดงคณะมังกรทอง เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ปากน้ำโพ และการแสดงสิงโตกว๋องสิว “สิงโตเก้าขุนพล” และการแสดง ชุด “อารยธรรมแห่งสายน้ำ วัฒนธรรมจีนไทย สานสายใยชาติพันธุ์” โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กราบสักการบูชาองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ ชมนิทรรศการแสดงศิลปะ ตลาดวัฒนธรรม ชมสาธิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT) อาหารพื้นถิ่น 17 จังหวัดภาคเหนือ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม โดยศิลปินพื้นบ้านจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ สมาคมศิลปินขับซอล้านนา และสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ โดยกรมศิลปากร การไหว้เจ้าขอพร การแก้ชง และไหว้เสริมดวง ตลอดจน กิจกรรมอีกมากมายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงอารยธรรมวัฒนธรรมไทยจีนตลอดช่วงการจัดงาน

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเทศกาลตรุษจีนของชาวจีนในประเทศไทย ยาวนานกว่า 107 ปี ที่ชาวปากน้ำโพได้สืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ จากรุ่นสู่รุ่น จนถึงปัจจุบัน และเป็นงานแห่งความเป็นสิริมงคลจากบารมีของเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ผู้สร้าง ความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับชาวปากน้ำโพจนเป็นที่เลื่องลือ สร้างชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 26 มกราคม 2566

ในโอกาสนี้ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น ตามนโยบายส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจฐานราก ในระดับชุมชนและท้องถิ่น สนับสนุนนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ของรัฐบาล รวมทั้งผลักดัน “Soft Power” เพื่อส่งเสริมความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะด้านเทศกาลและประเพณี เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับศิลปิน เครือข่ายทางวัฒนธรรม ผู้ประกอบการสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง เสริมฐานรากทางวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง

ทั้งนี้ การจัดงานมหกรรมฯ ครั้งนี้นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 2 จัดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม 2566 ณ บริเวณหาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา และอาคารพาสาน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และในครั้งต่อไป จะจัดขึ้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก “ดนตรีสานศิลป์ สองถิ่นวัฒนธรรม” วันที่ 9 – 13 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และปิดท้ายที่ภาคใต้ “สานศิลป์ แดนดินใต้ เทิดไท้องค์ราชัน” วันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี


เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดสักการะพระบรมสารีริกธาตุกว่าล้านคน

4 มี.ค.2567 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่เปิดให้ประชาชนสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคัลลานะจากสาธารณรัฐอินเดีย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อาจารย์หมอจุฬาฯ วิเคราะห์การระบาดโควิดไทย อยู่ในช่วง ’ขาลง’

ตัวเลขสัปดาห์ล่าสุด 25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2024 จำนวนผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล 462 ราย เสียชีวิต 2 ราย ปอดอักเสบ 263 ราย และใส่ท่อช่วยหายใจ 91 ราย