เยือนบ้านนักคิด นักเขียนรุ่นใหญ่ ‘พิบูลย์ศักดิ์ ละครพล’

เยือนบ้านศิลปินแห่งชาติจะพาไปบ้านกลางหุบเขาลุ่มน้ำแม่ใจ ซึ่งถือเป็นต้นน้ำอิงและกว๊านพะเยา จ.พะเยา ที่น่าสนใจ มีนักเขียนรุ่นใหญ่ พิบูลย์ศักดิ์ ละครพล ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2560 สาขาวรรณศิลป์ ใช้นามแฝง “มาชา มาชารี” เป็นเจ้าของบ้าน ทั้งอยู่อาศัยเป็นหลักและสร้างสรรค์ผลงานทั้งวรรณกรรม จิตรกรรม  

ในบ้านยังเป็นพื้นที่แสดงผลงานศิลปะ โดยเฉพาะภาพวาดสีน้ำที่ชวนปลดปล่อยจินตนาการ  บ้านศิลปินแห่งชาติผู้นี้จึงเป็นแกลลอรีที่มีชีวิตชีวา มีโอกาสได้ชมบ้านและสนทนากับศิลปินแห่งชาติผู้นี้ ในโอกาสที่ นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และนางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เยี่ยมบ้านนายพิบูลย์ศักดิ์ ละครพล ณ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง เจ้าบ้านต้อนรับด้วยรอยยิ้มและไมตรี

นักเขียนผู้นี้เคยเป็นครูในหุบเขา ถือว่าเป็นผู้ใช้ภาษาในการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี ทั้งนวนิยาย เรื่องสั้น บทกวี บทเพลง รวมไปถึงความเรียงอื่น ๆ ผลงานเขียนของนายพิบูลศักดิ์ ละครพล สะท้อนความเหลื่อมล้ำระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท  โดยเฉพาะปัญหาการศึกษา เศรษฐกิจ สาธารณสุข ฯลฯ  ควบคู่กันไปกับภาพวิถีชีวิตอันสันโดษ อบอุ่น ผูกพัน พึ่งพาอาศัยธรรมชาติ ท่ามกลางหุบเขาในดินแดนภาคเหนือของประเทศไทย ศิลปินผู้นี้ได้เสนออุดมการณ์ของคนหนุ่มสาวร่วมสมัยยุคแสวงหาซึ่งมุ่งออกทำงานในชนบท แสวงหาความหมายของชีวิต

นวนิยายและเรื่องสั้นของเขาเผยแพร่และมีบทบาทกว่า 50 ปี มีแฟนประจำมากมาย  ผลงานโด่งดัง เช่น  ‘ถนนสีแดง’ ‘ขอความรักบ้างได้ไหม’ ‘ทุ่งหญ้าสีน้ำเงิน’ ‘หุบเขาแสงตะวัน’ บทกวีอย่าง ‘บทกวีแห่งความรัก’ ‘ดอกไม้แด่คนหนุ่มสาว’

ผลงานจำนวนหลายร้อยชิ้นบนเส้นทางนักเขียน พิมพ์เป็นเล่มแล้วไม่น้อยกว่า 50 เล่ม หลายเรื่องพิมพ์ซ้ำ หลายครั้ง ผลงานบางเล่มได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ผลงานหลายเรื่องได้รับรางวัล อาทิ รางวัลดีเด่นและรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลรวี โดมพระจันทร์ รางวัลลูกโลกสีเขียว และรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง (Mekong River Literature Awards : MERLA) ซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติของประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง  

ส่วนบทกวีของเขาได้รับยกย่องเป็นกวีดีเด่นจากสภากวีโลกกวีหลายบทได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น แล้วยังมีหนังสือเด็ก “ท่องเที่ยววันหยุด” “ปุยฝ้ายเด็กดี” รวมทั้งบทเพลงจำนวนมากในนามวงมาชารี  

นอกจากนี้ ยังเป็นบรรณาธิการนิตยสารสู่ฝัน และสำนักพิมพ์สู่ฝัน เปิดพื้นที่ส่งเสริมสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ไทย จัดพิมพ์หนังสือให้นักเขียนไทยจำนวนมาก เป็นนักเขียนและกวีที่มีความเป็นศิลปินผู้สร้างศิลปะวรรณกรรมอย่างต่อเนื่องยาวนาน ไม่ผิดเลยที่จะกล่าวว่า ทั้งชีวิตของพิบูลย์ศักดิ์ดำรงอยู่เพื่อรังสรรค์งานศิลปะ

ผลงานเล่มล่าสุด” ฝันจะฝากดอกไม้ไว้ใกล้หมอน” เป็นบทร้อยกรองที่ศิลปินแห่งชาติบอกว่า รังสรรค์ขึ้นเพื่อรำลึกถึง  อาจารย์เออเชนี ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา หรือที่รู้จักในนามปากกา “อุชเชนี” ผลงานสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้รักวรรณศิลป์และเป็นแบบอย่างที่ดีในการเดินรอยตาม   อยากสร้างผลงานให้อาจารย์ได้ภาคภูมิใจ แต่ตนเองก็ยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่

ส่วนแผนการทำงานปีนี้ศิลปินบอกว่ามีมโนสาเร่ หลังโควิดคลี่คลายมีแผนจะจัดนิทรรศการเดี่ยววาดกวี รวบรวมผลงานภาพวาดและบทกวีจัดแสดงให้คนได้ชม การได้ทำงานที่บ้านเกิด อยู่ที่กระท่อมกลางทุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้มากมาย ธรรมชาติงดงาม และสอดแทรกแง่คิด สัจธรรมมากมาย กระตุ้นให้เกิดความคิด และคนอ่านจินตนาการต่อไปจากงานเขียนของเรา

“ จะเขียนภาพวาดทะเลสาปและภูเขา กับความงามของถ้อยคำผ่านบทกวี  ทั้งจิตรกรรมและวรรณกรรมสองศาสตร์นี้เป็นสิ่งเดียวกัน วิจิตรศิลป์ส่องทางกัน  บทกวีเป็นศรีความรู้สึก เป็นภาพเขียนที่มีเสียง  ภาพเขียนก็เป็นงานจิตรกรรมที่ทำให้เราสัมผัสถ้อยคำ ภาพเพียงภาพเดียวสามารถบรรยายได้ร้อยล้านคำ ผมพยายามทำให้สีสันสร้างความรู้สึกทุกประสาทสัมผัส “ พิบูลย์ศักดิ์ กล่าว

ในโอกาสนี้ ศิลปินแห่งชาติฝากถึงศิลปินรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักเขียนคลื่นรุ่นใหม่ว่า น้องๆ นักเขียนปัจจุบันเก่ง จากการร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณารางวัลซีไรต์ ได้อ่านผลงานคุณภาพจำนวนมาก แสดงเทคนิคและความสามารถในการใช้ภาษาและวรรณศิลป์ ตนเคยเขียนบทกวี อย่ายืมความฝันของคนอื่นมาใฝ่

“ คนรุ่นใหม่เขียนกันเก่งมาก แต่ต้องรู้ว่าลายเซ็นต์ของเราอยู่ตรงไหน ต้องการสื่ออะไร ศิลปะสื่อยังไงก็ได้ แต่รับสารได้มั้ย ความสำเร็จคือผู้รับรับสารได้ ถ้าไม่ได้ก็ล้มเหลว นอกจากนี้ ถ้าไม่มีนักอ่านก็ไม่มีนักเขียน  “ พิบูลย์ศักดิ์ กล่าวด้วยรอยยิ้ม  ก่อนจะแจกลายเซ็นลงบนหนังสือเล่มใหม่มอบให้ผู้มาเยือนเป็นที่ระลึก

สนใจติดตามความเคลื่อนไหวของพิบูลย์ศักดิ์ ละครพล มีแพลตฟอร์มออนไลน์ อาทิ เพจ หนังสือของพิบูลย์ศักดิ์ ละครพล และเพจวาดกวี จะได้ติดตามผลงานของศิลปินอย่างต่อเนื่อง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Soft Power ไทยสู่สากลผ่านคอสเพลย์

ถือเป็นสนามทดสอบไอเดียสร้างสรรค์ของเหล่าเลเยอร์ ผู้เล่นคอสเพลย์ (cosplay)  ที่หลงไหลตัวละครที่ชื่นชอบจากเกม ภาพยนตร์  อนิเมะ  การ์ตูนมังงะ  และใช้เป็นแรงบันดาลใจในการแต่งตัว แต่งหน้า ทำผมเลียนแบบ  ไม่ใช่แค่เหมือน ดูดี แต่ต้องผสมผสานวัฒนธรรมไทยได้อย่างลงตัวผ่านการประกวดคอสเพลย์

รมว. ปุ๋ง ชวนเที่ยวงาน‘อาหารไทยถิ่น กินด้วยภูมิปัญญา’ ครั้งแรกเปิดตัวโลโก้-เพลง Thailand Best Local Food

2 ก.ค.2567 - นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)

สวธ.จัดมหกรรมขับร้องประสานเสียงเฉลิมพระเกียรติ ‘ร่มพระบารมี’ อย่างยิ่งใหญ่ 17-19 ก.ค.นี้

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานคอนเสิร์ต Thailand Choral Festival 2567 มหกรรมขับร้องประสานเสียงเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา "ร่มพระบารมี"

รมว.ปุ๋ง ลุย Soft Power ผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยสู่สากล ชวนคอสเพลย์แสดงพลัง CAF2024

18 ก.ค.2567 - นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมเกมให้เป็น Soft Power ที่สามารถสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย

'ครูสลา - โอม ค็อกเทล - แม็ก เดอะ ดาร์คเคสท์ โรแมนซ์' คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ

ครูสลา คุณวุฒิ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล - ประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่ง) พร้อมด้วย โอม-ปัณฑพล ประสารราชกิจ นักร้องนำวงค็อกเทล (Cocktail) และ แม็ก-ธิติวัฒน์ รองทอง นักร้องนำและมือเบสวง เดอะ ดาร์คเคสท์ โรแมนซ์ (The Darkest Romance) ได้รับรางวัล "เพชรในเพลง" ประจำปี 2567

สวธ.เทิดพระเกียรติ ‘พระพันปีหลวง’ ต่อยอดผ้าไทยในงาน EM DISTRICT SENSE OF THAI เผยแพร่พระอัจฉริยภาพเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

วันที่ 16 ก.ค.2567 นายประสพ เรียงเงิน อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) สนับสนุนการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ EM DISTRICT