อว.เผยผลตรวจสอบผลงานวิชาการ พบนักวิจัย 33 คน 8 มหา'ลัย เข้าข่ายต้องสงสัยใช้วิธีการซื้อตีพิมพ์

17 ก.พ.2566- ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวง อว. ให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งทำการตรวจสอบอาจารย์หรือนักวิจัยในสังกัด ว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายการผิดจรรยาบรรณการวิจัย การเผยแพร่ผลงานจากการซื้อผลงานตีพิมพ์ และให้รายงาน ผลมายังสำนักงานปลัดกระทรวง อว. นั้น ขณะนี้มีสถาบันอุดมศึกษาได้แจ้งผลการตรวจสอบมาแล้ว จำนวน 34 มหาวิทยาลัย โดยได้รายงานจำนวนบุคลากรที่มีข้อสังเกตเข้าข่ายในการผิดจรรยาบรรณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย จำนวน 33 คนใน 8 มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือได้ตั้งกรรมการสอบโดยละเอียดแล้ว

ปลัด อว. กล่าวต่อว่า นอกจากการที่มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลแล้ว ทางสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ยังได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในช่องทางอื่น รวมทั้งการสืบค้นจากฐานข้อมูลภายใน ซึ่งมีรายชื่อบุคลากรที่เข้าข่ายตรวจสอบกว่า 100 คน โดยขณะนี้สำนักงานปลัดกระทรวง อว. กำลังดำเนินการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวอย่างเร่งด่วนและรัดกุม ทั้งการตรวจทานข้อมูลกับมหาวิทยาลัยและแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ

“กระทรวง อว. ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและได้ส่งข้อมูลรายงานตามเวลาที่กำหนด และสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ขอย้ำให้ทุกมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ส่งข้อมูลให้ดำเนินการโดยทันที ซึ่งเป็นการแสดงความโปร่งใสของสถาบันเอง และไม่ปกป้องผู้ที่เข้าข่ายการกระทำความผิดจรรยาบรรณ ผิดวินัยหรือผิดกฏหมาย โดยหากมีข้อมูลบุคลากรที่เข้าข่ายที่ต้องพิจารณาหาข้อเท็จจริงเรื่องการผิดจริยธรรมตามที่ได้รับแจ้งข้อมูลจากแหล่งต่างๆแล้ว ทางมหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบการดำเนินงาน และรายงานผลมายัง อว. โดยทันที” ปลัด อว. กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ประชุมสภากลาโหม ชื่นชมผลงานวิจัยยุทโธปกรณ์ ใช้ได้จริงพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พร้อมด้วย ปลักกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ