นิทรรศการ 12 ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2564

12 ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2564 ล้วนเป็นศิลปินที่เชี่ยวชาญและคร่ำหวอดในวงการศิลปวัฒนธรรมไทย  ซึ่งตอนนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดนิทรรศการแสดงประวัติ ผลงานของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2564  เนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ นิทรรศการนี้ถ่ายทอดชีวิตและมุมมองการสร้างสรรค์ผลงานจนขึ้นทำเนียบเป็นศิลปินคุณภาพ มีผลงานฝากไว้กับแผ่นดินมากมายและสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาเรียนรู้ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ  โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา

สำหรับนิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ 2564  ประกอบด้วย สาขาทัศนศิลป์ นางวรรณี ชัชวาลทิพากร (ภาพถ่าย) ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ (ภาพพิมพ์) ศ.เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์ (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น)  นายมีชัย แต้สุจริยา (ทอผ้า) สาขาวรรณศิลป์ นางนันทพร ศานติเกษม และ นายวิชชา ลุนาชัย

สาขาศิลปะการแสดง ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ (โนรา) นายกำปั่น นิธิวรไพบูลย์ (เพลงโคราช) นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง (นาฏศิลป์ไทย-โขน ละคร) ศ.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร (ดนตรีสากล-ประพันธ์เพลงคลาสสิก) นายสลา คุณวุฒิ (ดนตรีไทยสากล-ประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่ง) และนายนพพล โกมารชุน (ภาพยนตร์และละคร)

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า การจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผู้ทรงเป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในวันศุกร์ที่ 24  กุมภาพันธ์ และเพื่อให้ประชาชนเกิดการรับรู้และให้ความสำคัญกับวันศิลปินแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี ทั้งยังเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของศิลปินแห่งชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มโครงการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ.2528  ถึงปัจจุบัน มีศิลปินได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ รวม 343 คน เสียชีวิตไปแล้ว 173 คน

ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติกล่าวว่า  นิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติเป็นกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและนิสิตนักศึกษา อย่างศิลปะโนรา เยาวชนได้รู้และเข้าใจศาสตร์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ผ่านนิทรรศการ สร้างความประทับใจและเกิดการซึมซับเรียนรู้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ส่วนตนจะสร้างผลงานต่อไปและถ่ายทอดองค์ความรู้โนราสู่คนรุ่นหลัง สู่คนเมือง

นายนพพล โกมารชุน ศิลปินแห่งชาติ  วัย 68 ปี กล่าวว่า  ตลอดการทำงานในวงการบันเทิงกว่า 40 ปี  จะเป็นนักแสดงที่ดีที่ฟังผู้กำกับ  รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนนักแสดง  นอกจากนี้ สิ่งที่ตนยึดถือมาตลอด นั่นคือ เมื่อประสบความสำเร็จแล้ว จะถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะการแสดงให้กับคนรุ่นหลัง ซึ่งตนมีลูกศิษย์จำนวนมาก การทำงานในวงการบันเทิงมีความยาก และไม่ใช่งานสบาย ถ้าจิตใจอ่อนไหวไม่ควรเข้ามาในวงการ อีกทั้งเมื่อทำงานเสร็จออกมาแล้ว จะต้องเผชิญกับคำวิพากษ์วิจารณ์ คนที่จะอยู่ในวงการบันเทิงต้องมีจิตใจและร่างกายที่เข้มแข็งมาก ตอนนี้ถ่ายทำอยู่ 3 เรื่อง และผลงานกำกับอีก 1 เรื่อง สำหรับตนการแสดงคือการพักผ่อน มีโอกาสร่วมงานกับคนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้และปรับตัวตลอดเวลา

ด้าน นายสลา คุณวุฒิ ศิลปินแห่งชาติ  เล่าว่า การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาตินี้ ขอส่งต่อให้คนในวงการลูกทุ่งไทย และจะทำหน้าที่ในฐานะผู้ให้แก่คนรุ่นใหม่ที่อยากสืบสานเพลงลูกทุ่ง การให้โอกาสนั้นสำคัญ โดยเฉพาะเยาวชนที่มีความสามารถและมีความลงตัว ซึ่งมีจำนวนมาก แต่ขาดพื้นที่รองรับ  จำเป็นต้องส่งเสริมให้มีพื้นที่หรือเวทีแสดงออกถึงความสามารถด้านดนตรีไทยสากล เพลงไทยลูกทุ่ง นำมาสู่การตอบรับของสังคม และก้าวสู่การเป็นศิลปิน ลูกทุ่งคุณภาพต่อไป การเป็นคอมเมนเตอเตอร์ในรายการเพลงต่างๆ ได้ทำหน้าที่ความเป็นครูในตัวผ่านทุกคำพูด เท่าที่ตีวเองมีความรู้มีประสบการณ์ ซึ่งทุกคนสามารถนำไปพัฒนาตัวเองได้

นิทรรศการศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2564 รวบรวมผลงานที่โดดเด่นของศิลปินแห่งชาติทั้ง 3 สาขา ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง บอกเล่าเส้นทางการเดินทางสู่ศิลปินแห่งชาติได้อย่างชัดเจน ถือเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมใจกลางเมือง เปิดให้เข้าชมถึงวันที่ 8 มี.ค.2566  ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สามารถเข้าชมได้ในเวลาราชการ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชวนคณะหนังใหญ่ร่วมบันทึกการแสดง หนุนขึ้นมรดกโลก

10 พ.ค.2566 - นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า หนังใหญ่วัดขนอน ศิลปะการแสดงที่เก่าแก่ของประเทศไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ซึ่งเมื่อปี พ.ศ.2550 ชุมชนวัดขนอนได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 6

‘รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม’ ประชันการแสดงพื้นบ้าน

ประเทศไทยมีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ แต่วิถีชีวิตและสื่อใหม่ในปัจจุบัน ทำให้สิ่งเหล่านี้เลือนหายไป การขยายผล ต่อยอดการแสดงพื้นบ้าน โดยพัฒนาทักษะและเทคนิคการแสดงผ่านการจัดประกวด

ทูต 10 ประเทศร่วมสงกรานต์วัดปทุมฯ โชว์ความงามประเพณีไทยสู่สากล

13 เม.ย. 66 - เวลา 09.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

คุณค่า’ประเพณีสงกรานต์’ ปีใหม่ไทย 4 ภาค

ประเพณีสงกรานต์ สะท้อนถึงวิถีปฏิบัติอันงดงามของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก วันสงกรานต์ ยังเป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทยมาตั้งแต่โบราณ มีกิจกรรมเป็นที่รู้จักไปโลก คนไทยเช้าวัดทำบุญสงกรานต์ ก่อเจดีย์ทราย

'น้าเน็ก' ร่วมงาน 'ไผ่ พงศธร' ประเดิม MV เพลงลูกทุ่งครั้งแรก!

แฟนเพลงของหนุ่มตามฝันจากบ้านไกล “ไผ่ พงศธร” เตรียมเฮ! เพราะตลอดทั้งปี 2566 จะได้ฟังเพลงซึ้งๆม่วนๆจากหนุ่มคนนี้กันแบบเต็มอิ่ม กับอัลบั้ม เมก้า โปรเจกต์ ที่มีทั้งหมด 5 บทเพลง ซึ่งจะทะยอยปล่อยออกมาให้ได้ฟังได้ชมกัน