คัดศิลปินภาพพิมพ์ไทยเป็นตัวแทนประเทศ

วธ.เฟ้นหาศิลปินภาพพิมพ์ไทยเป็นตัวแทนประเทศแลกเปลี่ยนกรรมวิธีสร้างผลงานร่วมกับสมาชิกอาเซียนและเกาหลี

24 มี.ค.2566 – นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบาย ส่งเสริมศิลปินไทยที่มีความสามารถ ยกระดับและปรับบทบาทบุคลากรในภาคศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และระบบนิเวศทางวัฒนธรรม ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ศิลปิน มุ่งให้วัฒนธรรมวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ตลอดจนสนับสนุนคนไทยให้ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับโลก วธ.จึงร่วมกับมูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) สนับสนุนการจัดโครงการ KONNECT ASEAN : Chiang Mai Print Residency ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินสาขาศิลปะภาพพิมพ์ (Printmaking) ของประเทศไทย เป็นตัวแทนประเทศในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และกรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ร่วมกับผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี ตลอดจนนำไปสู่การได้รับโอกาสสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์และจัดแสดงนิทรรศการ ณ ASEAN Collection สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture House) นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีอีกด้วย

ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า สำหรับการคัดเลือกดังกล่าว ทาง วธ. จะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศิลปินไทยเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ KONNECT ASEAN: Chiang Mai Print Residency ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้เหลือรายชื่อผู้สมัครจำนวน 3 คน เพื่อส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกศิลปินโครงการ Chiang Mai Residency (Chiang Mai Residency Selection Committee) พิจารณาคัดเลือกให้เหลือผู้สมัคร จำนวน 1 คน เป็นผู้แทนศิลปินไทยเข้าร่วมโครงการ KONNECT ASEAN: Chiang Mai Print Residency ในเดือนกรกฎาคม 2566 เป็นระยะเวลา 1 เดือน ณ จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครศิลปินไทยเพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ KONNECT ASEAN: Chiang Mai Print Residency  สามารถดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครได้ที่ www.shorturl.at/bhsL8 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อาภรณ์จากผ้าไทยร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ’พระราชินี’

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ รักษา และสืบทอดงานผ้าไทย งานหัตถศิลป์ไทย อันเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาติ

'ภูเก็ต' เมืองสร้างสรรค์แห่งวิทยาการอาหาร

20 พ.ค.2566 - นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม และนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนคร ร่วมเปิดงานเทศกาลอาหารอร่อยเมืองภูเก็ต เมืองสร้างสรรค์แห่งวิทยาการ

บูธไทยงานเทศกาลหนังเมืองคานส์คึกคัก ยักษ์ฮอลลีวู้ด เตรียมหอบเงินกว่า 2 พันล้าน ถ่ายทำหนังในไทย

เนื้อหอม ต่างชาติเยี่ยมชมบูธไทยใน งานเทศกาลหนังเมืองคานส์ปีนี้ คับคั่ง "อิทธิพล" เผยเป็นผลจากแรงโปรโมทเปิดตัวมาตรการใหม่ แรงจูงใจคืนเงิน

แผนส่งเสริมคุณธรรมชาติ แก้ปัญหาช่องว่างระหว่างวัย

11 พ.ค. 2566 - นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อนำประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกา