พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรฯ ยกย่องพระสงฆ์ต้นแบบ

กรมการศาสนาจัดพิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรวันที่ 4 เม.ย.นี้ ยกย่องพระสงฆ์ต้นแบบจรรโลงเผยแผ่พระพุทธศาสนา สร้างขวัญกำลังใจชาวพุทธทั้งใน-ต่างประเทศ

30 มี.ค.66 – นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาจัดพิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรและพระราชทานโล่รางวัลนักเรียนผู้ชนะการประกวดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนารามฯ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  การประกาศเกียรติคุณและการมอบรางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2525 เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น จัดพิธีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้กว้างขวาง

สำหรับการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรนั้น กรมการศาสนาขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีคุณสมบัติ ผลงานถูกต้องตามระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2554 และข้อกำหนดเฉพาะของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาใน 10 ประเภท ส่งผลงานให้กรมการศาสนา เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการฯ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกและรับรองผลการคัดเลือกแล้ว กรมการศาสนาจะประกาศผลต่อสาธารณชนเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา เป็นประจำทุกปี 

รมว.วัฒนธรรม กล่าวต่อว่า พิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร นอกจากจะเป็นการยกย่องเทิดทูนพระสงฆ์ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจรรโลงเผยแผ่พระพุทธศาสนา และสร้างขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่ประพฤติตนเป็นผู้อุทิศแรงกาย แรงใจ กำลังทรัพย์ กำลังสติ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์ แก่ชุมชนและสังคมแล้ว ยังได้นำนักเรียนผู้ชนะการประกวด กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565 เข้ารับโล่พระราชทานสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กเยาวชน คนดี คนเก่งอีกด้วย

 ทั้งนี้ ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลฯ ในครั้งนี้ มีจำนวน 224 รูป/คน ประกอบด้วยผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา160 รูป/คน นักเรียนผู้ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ  34 คน การประกวดบรรยายธรรม 24 คน และการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย 6 คน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 – 2565  มีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรฯ แล้วรวม  5,537 ราย ซึ่งผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเหล่านี้ ยังคงเป็นพลังสำคัญเป็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศตนทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติ ร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรจนเป็นที่ประจักษ์ตลอดมา

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปลุกสีสันท่องเที่ยวมิติศาสนา หลัง'ลิซ่า'ไหว้พระ 3 วัดดังอยุธยา

7 มิ.ย.2566 - นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า  ตามที่นางสาวลลิษา มโนบาล หรือ“ลิซ่า” ศิลปินน้องร้องชื่อดังระดับโลก แห่งวง BLACKPINK เดินทางไปท่องเที่ยว จ.พระนครศรีอยุธยา โดยโพสต์ภาพสวมชุดไทยไหว้พระ กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหน้าพระเมรุ

เพลง 'วิสาขบูชา' เวอร์ชั่นใหม่ โดนใจวัยรุ่น

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า  เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากลของโลก กรมการศาสนานำบทเพลงวันวิสาขบูชา มาเรียบเรียงและสร้างสรรค์ใหม่อีกครั้ง เพื่อมอบเป็นเสียงเพลงแห่งคีตธรรมน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เทศกาลวันวิสาขบูชา 2566

เดือนมิถุนายน 2566 ที่จะถึงนี้ มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันวิสาขบูชา เป็นวันที่มีความอัศจรรย์เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นถึง 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันเดียวกัน คือ วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 อีกทั้งวันวิสาขบูชายังได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชา

ตักบาตรผักผลไม้วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม วิถีศรัทธาปกาเกอะญอ

จังหวัดลำพูนมีประเพณีที่โดดเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เชื่อมโยงกับมิติศาสนา อย่างประเพณีตักบาตรผักและผลไม้ที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม

บวงสรวงใหญ่งานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

20 เม.ย. 2566 - เวลา 8.19 น. ที่ลานสังคีต พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพยดา งาน “ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” โดยมี พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ นำ

ตามรอยพระเถราจารย์'พ่อท่านคล้าย'เมืองคอน

ในแต่ละภาคของประเทศไทยมีพระเถระนักพัฒนาที่ชาวบ้านในพื้นที่เลื่อมใสศรัทธาด้วยวัตรปฏิบัติงดงามและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ทั้งยังเป็นพระสงฆ์ต้นแบบช่วยเหลือให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ มีพระเถระดัง คือ